Sjukförsäkring vid utlandsjobb

Sjukdom och olyckor är tyvärr något som alla kan drabbas av och det kan vara speciellt ansträngande om det inträffar utomlands, när vi är långt från familj & vänner och inte riktigt känner till hur sjukvårdssystemet fungerar. Vart du ska vända dig när du blir sjuk, vilken typ av vård du har tillgång till och vad det kostar – dessa faktorer varierar väldigt mycket beroende på var i världen du befinner dig. Med hjälp av en sjukvårdsförsäkring kan du få råd till specialistvård, privata vårdgivare och ibland även ersättning för medicin och eftervård. Den kan också täcka kostnader från den offentliga vården, som är dyr i vissa länder. Ta reda på vad som gäller i det land du planerar att flytta till så att du kan försäkra dig på rätt sätt.

 

Olyckor händer – vem är ansvarig för vården?

När du jobbar i ett EU-land, EES-land (Norge, Island, Liechtenstein) eller Schweiz omfattas du av sjukvårdssystemet i landet tack vare EU:s samordnade system. Det innebär att du som EU-medborgare har rätt till vård på samma villkor som medborgarna i dessa länder, och du har även rätt till de olika sociala förmåner som kan finnas i landet. Villkor för sjukvård och sociala förmåner kan skilja sig rätt mycket från land till land, så det lönar sig att kolla upp vad som gäller i det land du tänker jobba i innan du flyttar. På så sätt kan du avgöra hur omfattande din sjukförsäkring behöver vara. Om du jobbar i ett EU/EES-land men bor i ett annat har du rätt av få vård i båda länderna. Om du vill jobba i ett land utanför EU omfattas du inte av det försäkringsskydd som alla EU-medborgare har rätt till i EU. Det innebär att du själv måste betala för vårdtjänsterna i ditt värdland, och därför är det viktigt att du skaffar dig en privat sjukförsäkring som täcker vårdutgifter i ett land utanför EU. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilken försäkring som passar bäst för dig i det land du ska jobba i. En del länder som Australien och Kanada har socialförsäkringssystem som påminner om de europeiska, och som även utlänningar kan ansöka att gå med i. I många länder – till exempel i USA – saknas dock ett sådant system, och i dessa länder kan det vara arbetsgivaren som erbjuder sjukförsäkringar åt sina anställda. I andra fall kan medborgarna behöva teckna en privat sjuk- och socialförsäkring i dessa länder.

Hälsolagstiftning för EU-medborgare och det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC)

Alla svenska medborgare som är försäkrade i Sverige ingår i ett samordnat trygghetssystem som gäller inom hela EU. Det innebär att du som EU-medborgare har rätt till samma offentliga sjukvårdstjänster samt eventuella sociala förmåner och skatteförmåner som andra invånare i det land där du arbetar. De här reglerna gäller även för EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein, och för Schweiz. Det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card, EHIC) är ett kort som alla EU-medborgare som ingår i sitt hemlands socialförsäkringssystem kan skaffa gratis. Med sjukförsäkringskortet får du tillgång till akut vård om du plötsligt blir sjuk eller skadar dig i en olycka, samt nödvändig vård som till exempel cancer-, diabeteskontroller och förlossningsvård, till samma kostnad som övriga invånare i landet. Patientavgiften är med andra ord den samma för dig som för andra medborgare i landet. Den del av kostnaderna som ersätts av din sjukförsäkring betalas av Försäkringskassan i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att sjukförsäkringskortet inte ersätter en vanlig reseförsäkring. Kortet täcker till exempel inte kostnader för privat vård (förutom hos läkare som har ingått ett sjukförsäkringsavtal), hemtransport eller fjällräddning, så det är bra att teckna en försäkring utöver sjukförsäkringskortet. Tänk också på att tjänster som är gratis i Sverige inte nödvändigtvis är det i ett annat EU/EES-land – kortet ger dig bara rätt att få vård till samma kostnad som andra som bor i landet. Kortet kan beställas från Försäkringskassan och gäller i tre år åt gången. Här kan du läsa mer om det europeiska sjukförsäkringskortet.  

Vart ska man vända sig – offentlig eller privat sjukvård utomlands?

Som EU-medborgare kan du nyttja de offentliga vårdtjänsterna i ditt värdland, på samma villkor som andra personer i landet. Privata vårdtjänster, som inte omfattas av landets offentliga sjukvårdssystem, är i allmänhet dyrare än offentliga vårdtjänster. Jobbar du i ett EU/EES-land täcks kostnaderna för privat vård inte heller av den nationella sjukförsäkringen i landet, utan sådana kostnader betalar patienten själv precis som i Sverige. För att få ersättning för privat vård utomlands behöver du en privat sjukförsäkring. Utanför Europa varierar kvaliteten på vården enormt, och det kan också finnas stora skillnader mellan privata och offentliga sjukhus, samt mellan kliniker i städer och på landsbygden. Jobbar du till exempel i Asien och behöver söka vård i länder som Indien, Thailand och Kina, kan det löna sig att välja en privat klinik. Dels är vården i allmänhet av högre kvalitet på privata sjukhus jämfört med offentliga, och dels är det troligare att personalen där talar engelska. I USA är offentliga sjukhus skyldiga att ta hand om alla sjuka personer som söker vård. Men på grund av långa köer och bristfällig finansiering erbjuder de vanligtvis bara absolut nödvändig vård. Vill du ha vård snabbt enligt en anpassad vårdplan måste du ofta vända dig till en privat klinik, vilket kan bli väldigt dyrt. I Kanada och Australien är vården till stor del statligt finansierad, och dessa länder har även ett så kallad medicare-system som liknar den nationella sjukförsäkringen vi har i Europa.  

Vad ska man göra om vård inte finns tillgänglig, eller om den inte är tillräckligt bra?

Om du är osäker på om du kan lita på vården i ditt värdland, eller om det inte finns tillgång till tillräcklig vård i det område där du befinner dig, kan du kontakta svenska ambassaden. De kan hjälpa dig med problem som uppstår i samband med en olycka eller sjukdom. De kan till exempel ge råd om läkare eller sjukhus som finns tillgängliga i närheten och hur du kan kontakta dem. Du kan också ta kontakt med SOS International. På SOS Internationals hemsida hittar du även information om sjukvårdssystemen i olika länder.  

Publiceringsdatum 18.06.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder