Kultur på internationella arbetsplatser

Att seder, bruk och sociala regler inte fungerar på samma sätt i alla länder är vida känt. När vi svenskar, som i regel är en aning timida och försiktiga i vår natur, ger oss ut i världen för att arbeta på arbetsplatser som är den raka motsatsen till våra svenska, kan vi räkna med att det kommer uppstå en del kulturkrockar. Den klassiska svenska kafferasten är till exempel inte ett vardagligt inslag på alla arbetsplatser runt om i världen. Men till vilken grad ska du som kommer till ett nytt land för att arbeta anpassa dig till de nya regler och förordningar som råder på arbetsplatsen? Inom företag där alla tillhör samma nationalitet finns ett slags underförstått system när det kommer till bland annat kommunikation. Ju närmare det utrymme vi delar är och ju mer lika våra kulturella bakgrunder är, desto starkare är våra outtalade signaler. Vi blir duktiga på att läsa våra motparters tonfall och tar ofta upp undertexten istället för att använda rak kommunikation. Men ju mer företagen internationaliseras och antalet nationaliteter ökar bland de anställda, desto mer suddas gränserna ut gällande vilka gemensamma antaganden och normer som gäller. Människor i olika länder reagerar annorlunda på feedback, kommunicerar annorlunda och fattar beslut på olika sätt, och det är när dessa integreras i ett och samma företag som kulturkrockar kan uppstå. Olika normer gäller på olika arbetsplatser Skulle du till exempel resa till Italien för att jobba skulle du stöta på skillnader gällande punktlighet. Italienare prioriterar inte punktlighet, men det är inte ett respektlöst drag, italienarna är bara mer flytande när det kommer till konceptet tid och saker som deadlines. Något som tas på största allvar på italienska arbetsplatser kan dock vara klädkoden, en städad och elegant outfit visar på att du kan din sak, är organiserad och har en uppsatt social status. Studerar du en italiensk arbetsplats mer ingående finns det vissa strukturer som följs inom hierarki. Många av Italiens företag är familjeägda vilket innebär att själva verksamheten ofta går i arv. Vissa företag kan ha funnits inom samma familj i flera generationer och det skapar en familjär stämning. Skulle du däremot hamna på ett tyskt företag är tid av yttersta vikt och att tider hålls är en oskriven regel som är självklar. Organiserade dagar och planering är A och O på en arbetsplats i Tyskland. Är du en känd tidsoptimist gäller det därför att skärpa till sig då tyskar gärna ser att du helst är tio minuter tidig till ett möte. Skulle du råka vara sen en dag ska du ha en riktigt bra ursäkt till varför. Hierarki präglar även den tyska företagskulturen i ett större mån än den svenska. På arbetsplatsen lyder en allmän respekt för dina chefer och medarbetare och en mer formell attityd bör anammas – till exempel kan du utgå från att du inte är ”du” med chefen samt att ni inte tilltalar varandra med förnamn. Ett mellanting när det kommer till det ovan beskrivna är Frankrike, åtminstone när det kommer till att passa tiden. Punktlighet är viktigt men skulle du komma in tio minuter efter utsatt tid kommer du egentligen inte anses vara sen. När du har viktiga möten är det dock väsentligt att du kan passa tiden, skulle du ramla in sent under en mycket viktig konferens skulle det räknas som en förolämpning. I Frankrike råder även en hierarki på arbetsplatsen i form av att arbetsplatser ofta har ett tydligt ledarskapsklimat där chefen i regel har en högre position i makttriangeln, jämfört med de anställda. Ta seden dit du kommer När du kommer till en ny arbetsplats, oavsett land, är det självklart väldigt viktigt att visa en allmän respekt för de regler som gäller. Kanske sköts inte saker på samma sätt som du är van vid vilket till en början kan kännas som en stor omställning. Men när du väl har kommit in i de nya rutinerna kan du upptäcka att detta arbetssätt kanske till och med är bättre än vad du är van vid, och verkligen främjar ditt dagliga arbete. Det är också viktigt att inte komma till en arbetsplats med förutfattade meningar då detta kommer hindra dig från att vara öppen för nya möjligheter. Har du fortfarande åsikter krig hur saker styrs när du väl har blivit varm i kläderna och känner att du har kommit in i din roll, kan du alltid försöka komma med förslag till chefen och ge konstruktiv kritik.  
Publiceringsdatum 14.12.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Cookies

Workwide använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Genom att fortsätt använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.