Svenska ambassaden – vad gör de?

En ambassad är en statlig organisation som en regering eller ett annat styrande organ etablerar utanför sitt land. Sveriges ambassader är med andra ord de inrättningar som sköter Sveriges diplomatiska arbete i områden som ligger utanför vårt lands gränser. Ambassaderna ansvarar för att sköta de diplomatiska kontakterna med landet som de är placerade i. Deras arbete innefattar även att svara för säkerheten och välmåendet hos alla de svenska medborgare som befinner sig inom det område som ambassadens arbete avser.

Sveriges ambassader i världen

Sverige har en rad ambassader över hela världen, men inte i alla länder. I de länder där Sverige inte finns representerat i form av en ambassad är det oftast så att en ambassadör i ett angränsande eller närbeläget land representerar Sverige även här. Det kan även vara så att Sverige finns representerat i form av ett konsulat eller andra politiska delegationer. Sedan 2015 har Sverige 98 aktiva ambassader, delegationer och konsulat runt om i världen. Antalet ambassader förändras dock ständigt och det gör även de länder som Sverige har ambassader i. Vill man vara säker på att det finns adekvat hjälp att få när man är utomlands bör man därför kontrollera att det finns en aktiv svensk ambassad i det land som man önskar bo i eller i alla fall att det finns en sidoackrediterad ambassadör i ett närbeläget land som kan agera för en om behovet skulle uppstå. Detta är naturligtvis extra viktigt om man funderar på att flytta utomlands och leva i ett annat land under en längre tid. Det är en rättighet som alla svenskar kan ta del av och en stor säkerhet när man befinner sig i ett främmande land och inte alltid har full koll på de lagar och regler som gäller i detta land, och inte heller vetskap om vilka rättigheter man har eller inte har när man inte är en medborgare. På sidan Sweden Abroad kan man hitta alla Sveriges ambassader och aktuell information om situationer runt om i världen. Härifrån kan man också gå vidare till de olika ländernas ambassader för att få information som gäller specifikt för det land som man önskar resa till eller bosätta sig i.

Politik och internationella affärer

Ambassadernas uppdrag är också att väcka intresse och nyfikenhet för Sverige i de länder som de verkar i. Samtidigt skall man underhålla de politiska relationerna med värdlandet. Ambassadens medarbetare ska sträva efter att etablera goda kontakter med landets regering samt viktiga och inflytelserika organisationer och myndigheter. En annan del av det politiska uppdraget går ut på att bevaka och analysera den rådande politiska situationen i landet. Resultat av denna analys rapporteras till Utrikesdepartementet i Sverige och utifrån dessa slutsatser kan regeringen sedan ta beslut om sitt framtida förhållningssätt gentemot landet ifråga. Som utlandssvensk kan det också vara var värt att komma ihåg att även om man bor utomlands så kan man alltid rösta i alla val som hålls i Sverige på ambassaden i det land som man bor i för tillfället. Det enda som krävs är en godkänd ID- handling, röstkorten ordnas av ambassaden.

Handel och ekonomi

Ambassaderna ansvara även för att främja den handels- och främjandepolitik som Sverige vill föra utomlands. Det innebär enklare uttryckt att man skall jobba för att förbättra intryck och åsikter om Sverige utomlands. I längden skall detta i sin tur också leda till att man kan genomföra handel med andra länder och att denna export och import fram och tillbaka alltid ska ske på ett smidigt och komplikationsfritt sätt. Man ser även till att bevaka potentiella affärsmöjligheter som kan uppenbara sig för Sverige och svenska företag. Ofta kan ambassaderna också hjälpa svenska företag som önskar etablera sig på utländska marknader. Ambassaden kan förmedla kontakter samt ge rådgivning om de lokala regler och lagar som gäller för företag och affärsverksamhet.

Kultur och utbildning

Även inom områden som kultur och utbildning har ambassaderna ett ansvar att försöka främja bilden av Sverige i det aktuella landet. De flesta ambassader har en kultur- och utbildningsavdelning som representerar Utrikesdepartementet, Svenska institutet och Utbildnings- och kulturdepartementet i utlandet. Man skall verka för att säkerställa vänskapliga och långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och andra länder. När det gäller kultur och utbildning innebär detta oftast att man stödjer svenskundervisningen i landet, tillhandahåller information och svarar på frågor om Sverige och den svenska kulturen samt att man främjar kontakter länderna emellan när det kommer till teater, musik, litteratur och konst. Man deltar dessutom alltid i stora gemensamma kultur- och utbildningsprojekt för att representera Sverige och de svenska intressena. På Regeringen.se kan man hitta fler detaljer om vad ambassadens specifika uppdrag går ut på.

Hur kan de svenska ambassaderna hjälp mig när jag är utomlands?

Sveriges ambassader innehar en betydelsefull roll och uträttar ett mycket viktigt arbete för Sverige och dess invånare. Som svensk kan man alltid vara säker på att få hjälp av den svenska ambassaden om man av någon olycklig anledning skulle hamna i en problematisk situation utanför Sverige. Hjälpen man får från en ambassad omfattar en lång rad områden. Bland mycket annat kan man på ambassaderna få nya identitetshandlingar i form av pass eller ID-kort om man skulle förlora dem när man är utomlands. Dessutom informerar ambassaderna om läget i landet och kan ge säkerhetsinstruktioner och rekommendationer om hur man bör agera som svensk i landet. Skulle någon negativt inträffa, som en naturkatastrof eller terroristattentat, hjälper ambassaden svenskar att ta sig ur landet på det snabbaste och säkraste sättet. Står man under en ambassads skydd så är man ofta också fredad från eventuella oroligheter som pågår i det land man befinner sig i. Med hjälp av UD:s app Resklar får man direkt tillgång till UD:s rekommendationer för resor i världens olika länder. Informationen kommer direkt från Sveriges ambassader och uppdateras kontinuerligt för att tillgodose svenskars behov av information inför sina utlandsvistelser. Det är alltid en bra ide att ta del av informationen från den svenska ambassaden i det land man skall resa till eller bosätta sig i under en längre tid.  

Publiceringsdatum 21.05.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Annons