Tyskland

Bo och jobba i Tyskland

Tyskland är ett land som ligger Sverige nära både språkmässigt och kulturellt. Här finns också handelsrelationer som sträcker sig långt tillbaka i tiden och som har gjort Tyskland till en populär destination för svenskar under åratal. Med sin ställning som ekonomisk stormakt i Europa finns det en stark arbetsmarknad i Tyskland som gör att svenskar har möjlighet att hitta jobb inom en rad olika sektorer.

Oavsett om du vill ha ett toppjobb inom finansvärlden eller ett arbete som bartender på en klubb har Tyskland ett jobb för dig. Här är levnadsstandarden hög och det finns gott om kulturella evenemang som gör Tyskland till ett utmärkt land att leva och arbeta i. Innan du förverkligar din flytt till Tyskland bör du vara medveten om att det är ett stort land med ungefär nio gånger så många invånare. Därför kan det också finnas regionala variationer mellan olika delar av landet. Medan en typ av kompetens är gångbar i en del av landet kan den vara mindre efterfrågan i en annan del. Dessutom kan olika förbundsstater, som är namnet för de administrativa regionerna, variera kraftigt när det kommer till kultur och politik. Därför kan det vara bra att lära känna dessa bättre för att kunna välja rätt stad och region i Tyskland.

Tyskland

Svenska jobb och företag

Det råder ingen brist på företag som har svenska rötter i Tyskland. Eftersom Tyskland fungerar som ett nav i centrala Europa har många svenska företag valt att lägga filialer och kontor här för att kunna konkurrera på den stora tyska marknaden samt för att få goda kommunikationer med övriga Europa. Även tyska företag brukar efterfråga svenskspråkig personal för olika typer av arbeten. Detta gör att svenskar har goda möjligheter att få jobb inom en rad olika branscher i Tyskland. Med en god kunskap i tyska blir dina valmöjligheter ännu större eftersom det är ett språk som lokalbefolkningen tenderar att föredra framför engelskan. En av de branscher som anställer mest svenskspråkig personal är kundtjänst och telefonförsäljning. I Tyskland finns det många företag – både med tyska och svenska ägare – som har svenska kunder, vilket gör att det finns ett behov av att anställa människor med kompetens i svenska. Om du har någon erfarenhet av att jobba i ett kundtjänstcenter sedan tidigare borde du ha goda chanser att få jobb i storstadsregioner som Berlin, Hamburg och Frankfurt. Särskilt Berlin är fullt av startups där svenskkunskaper ofta efterfrågas eftersom man riktar sig mot den nordiska marknaden. Även på mindre orter kan det finnas företag som letar efter svenskspråkig personal. Ibland räcker det att även kunna engelska medan andra kräver åtminstone en grundläggande förståelse av tyska.

Arbetstillstånd

Tyskland är en av EU:s viktigaste stater och tack vare medlemskapet har alla svenska medborgare möjlighet att åka hit utan att behöva ansöka om visum. Som svensk kan du stanna i landet i tre månader utan att behöva fylla i några papper, därefter krävs det intyg som ger dig rätt till en förlängd vistelse i landet och som fungerar som ett sorts arbetstillstånd. Detta får du genom att gå till det lokala rådhuset i din stad och fylla i rätt formulär. Du kan sköta processen på plats i Tyskland vilket gör att du behöver ta tag i detta först när du har hittat ett jobb eller lägenhet och beslutat dig för att stanna i landet. En anställning i Tyskland kräver normalt också att du har en skattesedel för att skatten ska kunna dras ordentligt och för att myndigheterna ska veta att du arbetar lagligt i landet. Den får du av det tyska skatteverket dit du lämnar din ansökan. I regel är det lätt att få en skattesedel och intyg för förlängd vistelse så länge du har ordnat med ett jobb i Tyskland. Då kan du också ofta få hjälp av din arbetsgivare för att försäkra dig om att du har rätt papper för ditt arbete. När du har alla dokument i ordning får du stanna i Tyskland på obestämd tid och arbeta.

Utbildning

Tysklands universitetssystem tillhör de äldsta och mest prestigefyllda i världen. Här finns exempelvis studentstaden Weimar som hade sin storhetstid på 1700-talet. Idag ligger de bästa högskolorna i storstäder som Berlin och Hamburg. Här hittar du exempelvis Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin och Universität Hamburg som alla erbjuder utbildningar inom många olika inriktningar. I alla större städer kan du också välja att studera tyska på en språkskola. Det ger dig en chans att snabbare komma in i samhället och underlätta jobbsökandet.

Språk och affärsrelationer

Tyskan är det officiella språket i Tyskland som en överväldigande majoritet av alla tyskar har som modersmål. Numera pratar många också engelska, särskilt i de centrala delarna av storstäderna, men det är fortfarande bra att kunna några tyska fraser för att klara sig i det dagliga livet. Tysklands långa historia som ett produktionsland och en viktig handelspartner har resulterat i starka affärsrelationer med länder över hela världen. För Sveriges del handlar det om både import och export, vilket gör att det finns en regelbunden kommersiell och kulturell kontakt mellan länderna.

Boende och samhälle

Berlin har länge varit en av de billigare huvudstäderna i Europa att bo i. På senare tid har det skett en gentrifiering som gör att det har blivit svårare att hitta billigare bostäder centralt, men det är fortfarande betydligt enklare att hitta en lägenhet till rimligt pris här än i exempelvis London eller Paris. I andra delar av Tyskland varierar tillgången, men normalt brukar det gå att hitta både lägenhet och hus utan att behöva betala överpris. Ett vanligt sätt att få ned hyran, särskilt bland yngre människor, är att dela lägenhet och på så sätt sänka månadskostnaderna. Vill man dela lägenhet eller hyra i andrahand är WG-gesucht.de en bra resurs.

Svenskar i Tyskland

Som svensk i Tyskland är du aldrig ensam om din nationalitet. Här finns nämligen tusentals andra människor i samma situation som har tagit steget söderut och valt att bosätta sig i det tyska samhället. Om du har några frågor kring det praktiska eller letar efter jobb för svenskspråkig personal kan du kolla närmare på den svenska handelskammaren i Tyskland. De har en databas för sådant som kan vara relevant för en utflyttad svensk. Det finns också privata forum, sajter och sidor på Facebook som gör det enklare för tysklandssvenskar att hålla kontakten. Tyskland

Lediga jobb: Tyskland

Vi har 0 st