Bo och jobba i Italien

Italien är ett land med många möjligheter, där det finns chans att arbeta inom flera sektorer. Stora skillnader finns beroende på om du väljer de norra...

Italien

Italien är ett land med många möjligheter, där det finns chans att arbeta inom flera sektorer. Stora skillnader finns beroende på om du väljer de norra eller södra delarna av landet, då de internationella företagen främst finns i norr samt turistnäring och jordbruk i söder. Italien är en del av EU vilket gör det till ett populärt land att arbeta i, plus att de har ett varmt klimat.

Anlända i Italien

Verona in Italy

Registrering, uppehållstillstånd och viktiga ID-nummer

Som medborgare i ett EU-land får du uppehålla dig i Italien i upp till tre månader utan några andra dokument än pass. Under den tiden har du också rätt att söka jobb eller att studera utan någon registrering. Om du vill stanna längre måste du uppsöka ett lokalt folkbokföringskontor. De finns i varje region eller storstad och där måste du meddela att du har arbete eller studerar. Ifall du ännu inte arbetar eller studerar efter tre månader i Italien måste du uppvisa någon typ av intyg på att du är självförsörjande samt ett försäkringsintyg gällande sjukförsäkring för att få stanna längre. Det är den enda registrering som krävs för medborgare i ett EU-land. Efter att ha bott i Italien i fem år i rad kan du som EU-medborgare ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. När du har fått en anställning måste du besöka skattemyndigheten på orten du befinner dig i för att erhålla ett skattekort. På kortet står ditt skattekodnummer bestående av 16 siffror. Att ha en arbetslöshetsförsäkring är ett måste vid arbete i Italien, dess avgift dras från din lön. Avgifter till sjukförsäkring och pension betalas också in från din lön. För att få ett sjukförsäkringsintyg måste du besöka ett socialförsäkringskontor.

Bankkonto

Det finns två olika typer av bankkonto du kan öppna som utomstående i Italien, beroende på om du är bofast eller inte. Om du arbetar i Italien räknas du som bofast och kan då välja att öppna ett vanligt checkkonto, gemensamt bankkonto eller ett av de konto med fördelar som finns för studerande, kvinnor och barnfamiljer. Konton för icke bofasta kallas ”conto internazionale” eller "conto estero". Bland de vanligaste bankerna i Italien finns Poste Italiane och Unicredit, du kan välja mellan olika banker beroende på boendeort. För att kunna öppna ett konto behöver du ta med ditt pass, skattekodnummer samt en faktura eller liknande dokument som intygar din bostadsort. Till ditt bankkonto kommer du även erhålla ett bankkort, samt att de flesta bankerna erbjuder banktjänster på internet.

Sjukförsäkring

Om du är sjukförsäkrad i Italien betalar du en låg eller ingen kostnad för vård på sjukhus. De har en hälsoplan som innebär att alla boende i landet har rätt till hälsovård, även du som utländsk medborgare. Först måste du dock besöka ett socialförsäkringskontor för att få ut ditt sjukförsäkringsintyg. Du behöver ta med dig pass, arbetsintyg och skattenummer inför ansökan om intyget. När du arbetar dras pengar för sjukförsäkringen från din lön. Många italienare har dock även en privat sjukförsäkring för att kunna besöka privata sjukhus, dock finns de privata vårdinrättningarna inte tillgängliga överallt. Rom och Milano sägs ha landets bästa sjukvård, samt att tillgången på engelsktalande läkare är större där. Ett råd är även att ta med det EU-försäkringskort du erhåller från Försäkringskassan i Sverige.

Skatt / lön

Vid arbete i Italien är skattesatsen progressiv och beroende av din inkomst. Du kan betala från 23 % upp till 43 % i inkomstskatt. Dock räknas den beskattningsbara inkomsten om utefter familjesituation, utbildning med mera. Från din lön tas också avgifter för pension och sjukförsäkring ut. Utöver den fasta procentsatsen tillkommer en regional och en kommunal skattesats, som varierar beroende på boplats.

  • 23 % vid lön på upp till 15 000 euro
  • 27 % från 15 000 - 28 000 euro
  • 38 % från 28 001 - 55 000 euro
  • 41 % från 55 001 - 75 000 euro
  • 43 % över 75 001 euro

Att arbeta i Italien

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Italien är varierande, mycket beroende på vilken del av landet du väljer att bosätta dig i. Många stora svenska företag finns representerade i Italien, så som H&M och Tetra Pak. Du kan också hitta arbete på kundcenter förlagda i landet eller jobba för BPO (Business Process Outsourcing), vilket innebär att du arbetar med svenska kunder via telefon och mejl. Om du talar fler språk än svenska är det ett plus för den typen av arbete. Detsamma gäller arbete vid Shared Service Centers, vilket också är möjligt i Italien. Fördelen med att arbeta för sådana företag är att du kan prata svenska på arbetsplatsen. Vi på Workwide arbetar med flera kända företag, exempelvis Paypal som bland annat har kontor i Milano. De flesta internationella företagen är belägna i Italiens norra delar. I städer som Milano, Bologna, Genoa och Florens. Även huvudstaden Rom som ligger i landets mitt har jobbmöjligheter hos globala storföretag. Många av de verksamheter vi samarbetar med erbjuder även hjälp med flytt och boende för en enklare omlokalisering. De tillhandahåller i många fall även interna utbildningar som hjälper dig att växa i karriären. Om du vill jobba inom turistnäringen finns det gott om möjligheter till det i landets södra delar, till exempel på Sardinien eller Capri som bland annat har gott om hotellverksamheter. Även jordbruk på vingårdar är populärt samtidigt som det är en variation jämfört med arbetsområdena i Sverige. Goda kunskaper inom datorer och IT är alltid meriterande på arbetsmarknaden, liksom goda språkkunskaper. Gärna inom flera språk.

Anställningsrätt

Till att börja med behöver du få ett anställningskontrakt när du börjar arbeta i Italien, de två huvudsakliga varianterna är permanent anställningsavtal (contratto a tempo indeterminato) samt anställningsavtal på bestämd tid ("contratto a tempo determinato”). Kontrakten behöver inte utformas på ett specifikt sätt. En arbetsvecka ligger på upp till 40 timmar, varav överstigande timmar är övertid. Minst en ledig dag i veckan är ett krav, vanligtvis på söndagar. Enligt italiensk lag måste alla anställda erbjudas fyra veckors semester om året, varav två veckor måste utnyttjas. Du har också rätt till mammaledighet samt sjukskrivning enligt lag. Företag kan inte säga upp dig utan en föregående uppsägningstid. Hur lång tid det rör sig om beror på gällande kollektivavtal. Lönen för arbete i Italien varierar mycket beroende på var du bosätter dig samt vilken sektor du arbetar inom.

Uppsägningstid

  • Uppsägningstiden när företaget säger upp dig beror på kollektivavtalet
  • Det finns ingen fastställd uppsägningstid när du vill säga upp dig, såvida den inte anges på anställningsavtalet

Jobbansökningar

På vår jobbportal kan du söka arbete i Italien. Där står angivet vad du behöver bifoga i ansökan. Som vid jobbsökande här i Sverige handlar det om att skriva en bra ansökan, med ett välskrivet CV. Om du söker arbete på ett internationellt företag eller BPO måste informationen vara på engelska. Fokusera på dina styrkor och dina språkkunskaper, samt bifoga intyg på dina kunskaper.

Boende i Italien

Boende

Om du ska bo i en stad är det vanligt att hyra boende, medan det på landsbygden är vanligare att köpa bostäderna. Det är billigare att hyra lägenhet i Italien än i Skandinavien, men priset beror mycket på var i landet du bosätter dig. I storstäder som Milano, Rom och Venedig är det dyrast att bo, men du tjänar ofta bättre där. Vanligtvis hyr du boende tidsbestämt, en normal hyresperiod ligger på fyra år. Du kan hitta boende att hyra eller köpa bland annat via hemsidan Immobiliare.it som har annonser från hela landet. Uppsägningstiden för en hyreslägenhet brukar ligga på sex månader, men kan förhandlas ned till tre månader. En deposition är också vanlig när du väljer att hyra, samt att en avgift tas ut om du anlitar ett uthyrningsföretag. Som hyrestagare har du många rättigheter. Kontrakt kan exempelvis inte förbjuda husdjur eller barn. Du får oftast hjälp av uthyrningsföretaget med saker rörande internet, registrering samt andra räkningar. El, gas och sophämtning betalas vanligtvis separat. Om du vill bo centralt i en större stad får du räkna med en månadshyra på runt 800 euro, men priserna varierar mycket beroende på vilken stad du väljer. Efter att du har skrivit på ett hyreskontrakt har din hyresvärd 30 dagar på sig att registrera kontraktet hos skattemyndigheterna. När det är gjort ska du erhålla en kopia av registreringen. Välj boende utefter ditt val av yrke. Att bosätta sig på landsbygden för att det är billigt innebär få eller inga arbetsmöjligheter. Många företag vi samarbetar med erbjuder hjälp med boende till sina anställda.

Boendekostnader

Boendekostnaderna i Italien varierar mycket beroende på var du bor, liksom det gör här i Sverige. Om du vanligtvis bor i Stockholm och betalar runt 11 000 kronor för en enrumslägenhet i city betalar du under 6 000 kronor för samma lägenhet lika centralt i Neapel. Väljer du att bosätta dig i Pisa betalar du istället runt 7 000 kronor, samt runt 10 000 kronor i Rom.

Trafik i Italien

I Italien har de högertrafik precis som i Sverige och du kan använda dig av ditt EU-körkort så länge det är giltigt. När giltighetstiden går ut måste du förnya det i landet du är folkbokförd i. I Italien ligger giltighetstiden för körkortet på tio år. Vägnätet i landet är bra samt skyltat väl. Dock är intensiteten i trafiken mycket annorlunda än i Sverige och tempot är högt. Om du kör en bil som du inte äger behöver du en skriftlig fullmakt från ägaren till bilen. Registreringsbevis är ett måste vare sig du äger bilen eller inte. Många motorvägar och tunnlar är avgiftsbelagda och det finns fem olika avgiftsklasser. Om du flyttar med bilen till Italien måste du registrera den i landet, samt kontrollera hur det ligger till med din bilförsäkring.

Svenskar i Italien

Om du letar efter andra svenskar bosatta i Italien kan du till exempel bege dig till Internations.org och hitta deras community med svenskar. Där hittas även information om evenemang som samlar svenskar i Italien. Det finns även två Facebook-grupper; Svenskar i Italien, samt Välkomna till Italien! där du kan få tips och råd både innan och under tiden du bor i landet.

Hitta din lägenhet i Italien

Annons