Företagskultur i östeuropa

En viktig grundpelare för dig som är intresserad av att hitta ett jobb utomlands är att dels vara förberedd på det landets kultur och åsikt vad gäller utländsk arbetskraft som kommer till landet. Om en väldigt liten del av landet representeras av personer som kommer från utlandet och börjar jobba är det lätt att förstå en viss form av motstånd med logiken att landet “klarar sig bra själv”. Liknande gäller också för länder där utländsk arbetskraft representerar en högre minoritet än det förra exemplet, då är det lika lätt att förstå en “de tar våra jobb”-mentalitet. Det sagt är generellt alla länder och speciellt den yngre generationen hungrig efter en bättre förståelse för världen och dess kultur. I och med den fria rörligheten inom EU som EU-medborgare har det på senare tid blivit allt vanligare med en högre än tidigare representation av arbetskraft från utlandet. Samtidigt skiljer sig länderna i sin fascination över personer som kommer och bor och jobbar i deras länder, en del har kvar ett intresse av den enkla anledningen att de kommer från ett annat land, medan andra länder lägger mindre fokus på just den punkten och istället baserar sin bedömning på dina meriter antingen genom studier eller karriär. Tittar vi på östra Europa och då närmare ett land från varje del av området, ett från Baltikum, ett från Centraleuropa och ett från Balkan så får vi en viss insikt i hur det är att jobba i dessa länder samt hur företagskulturen ser ut. Generellt sett finns det ett par likheter bland länderna i Östeuropa, bland annat en preferens till möten som sker ansikte mot ansikte och att komma i tid (anses som ett bevis på pålitlighet). Baltikum (Estland) Det estniska samhället lägger stor vikt på integration och både estländare och icke-estländare förväntas vara delaktiga på samma nivå i samhället. Estland har en öppen marknad vilket har hjälpt intressera utländska investerare. För dig som har tänkt arbeta i Estland är det värt att ha i åtanke att estländare föredrar att hålla arbetslivet och privatlivet helt skilt vilket innebär att kallprat och liknande hålls till ett minimum. Genom sin integreringspolitik och allmän samhällsuppfattning kring utländsk arbetskraft kan du förvänta dig ett väldigt positivt välkomnande. Kollar vi på samtalsämnen som du bör undvika eller som anses vara tabu är definitivt andra världskriget en öm punkt då du skall minnas att Estland slogs på båda sidorna där en åsikt om vad som är “rätt” eller “fel” knappast är populärt. Centraleuropa (Tjeckien) Företagskulturen i Tjeckien bibehåller en östeuropeisk standard i form av att din position, din utbildning och expertis värdesätts högt och du bör hålla dig från att bli förvånad om du finner dig i en situation med en tjeck som i jobbsammanhang har en högre status än dig där du får mindre uppmärksamhet än du är van vid. Ett tabu inom tjeckisk företagskultur är att blanda företagslivet med privatlivet och du lär undvika konversationer med en tjeck om dennes ålder, hälsa eller ekonomiska situation. Slutligen lägger tjeckerna vikt vid att tilltal av förnamn endast i en situation där du känner personen väl eller blir ombedd att det är ok. Balkan (Bulgarien) Generellt sett är bulgarerna väldigt gästvänliga och hjälpsamma mot människor som har flyttat till Bulgarien för att jobba, även om det till en början kanske inte verkar så. Det sagt finns det vissa som menar att utländsk arbetskraft som kommer till landet gör så på bekostnaden av jobb som lokalbefolkningen också tävlar om. I all huvudsak har bulgarerna en kultur som lägger stor vikt på traditioner och deras egen kultur. Avslutningsvis är det värt att nämna att Bulgarien har en förhållandevis konservativ syn på homosexualitet då det inte är rättsligt erkänt med par av samma kön i landet. Det sagt är det förbud mot diskriminering baserat på sexuell läggning i jobbsammanhang.  
Publiceringsdatum 29.06.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Annons