Att bo i vs. utanför EU

EU eller den Europeiska unionen är en sammanslutning som innefattar många av Europas länder. Av totalt 44 stater har hittills 28 av dem anslutit sig till unionen. EU ska verka för fred och stabilitet i Europa och se till att invånarna i medlemsstaterna har det bra och lever liv som ger dem frihet, säkerhet och rättvisa. Dessutom skall man verka för välfärden genom att främja handel mellan medlemsländerna så att de gynnar varandra. Vad gör EU? Unionens representanter arbetar för att förbättra förhållandena för alla länder och alla invånare som omfattas av den Europeiska unionens gemenskap. Det finns en rad områden som innefattas av detta uppdrag. Uppdraget innefattar en rad områden så som miljö, säkerhet, jordbruk, handel, politik och brottsbekämpning. Är man medborgare i något av EU:s medlemsländer så är man per automatik också en EU-medborgare. Fördelarna av att vara en EU-medborgare Den allra största fördelen med att vara en EU-medborgare är naturligtvis den frihet och de möjligheter som man automatiskt har rätt till i och med sitt medlemskap. Inom EU tillämpas nämligen något som kallas för fri rörlighet. Detta innebär att alla EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom EU:s område. Man kan när man vill välja att åka till ett av de andra medlemsländerna och har rätt att stanna där under en period som kan vara både kort eller något längre. Alla visiter som varar mindre än tre månader är helt fria. Man har dessutom rätt att stanna längre än de stipulerade tre månaderna under vissa förutsättningar. Alla EU-medborgare har rätt att vistas i ett EU-land under obegränsad tid om avsikten med vistelsen är att arbeta, och det gäller oavsett om man har ett privat företag, om man är anställd eller om man är självförsörjande av andra anledningar. Som student eller pensionär har man även rätt till en vistelse som inte tidsbegränsas i ett annat EU-land. Om man väljer att stanna längre än 3 månader har dock värdlandet rätt att ställa vissa krav som den inflyttade EU-medborgaren måste uppfylla för att få stanna. Uppfyller man dessa krav så är det inga problem att stanna, dessutom har man då även rätt att ta med sig sin familj – även om inte alla i familjen är EU-medborgare. Utanför EU: för- och nackdelar En av de mest självklara fördelarna med att leva i ett land utanför EU är att landet, och därmed också dess medborgare, upplever andra typer av frihet än de som unionen medför. I EU tar medlemsländerna tillsammans fram lagar och regler som sedan alla medlemsländer måste följa. Dessa lagar kan ibland gå emot vissa länder och deras medborgares önskemål. Ett självständigt land utanför EU behöver inte följa direktiv uppsatta av en union på detta sätt. Nackdelarna med att stå utanför EU är att man som stat förlorar de friheter som den europeiska gemenskapen för med sig. Unionen underlättar flödet av kapital, varor, tjänster och människor, vilket gynnar handel och ett flöde av kunskap och arbetskraft mellan medlemsländerna. En tullfri inre marknad har på detta sätt skapats i unionen och EU-ländernas företag har nu tillgång till en större marknad och kan därför lättare växa och bidra med arbetstillfällen. Som EU-medborgare kan du dessutom välja att studera eller arbeta vart du vill i unionen. Överförbara rättigheter Som medborgare i EU har man vissa rättigheter som följer med en oavsett i vilket land inom unionen som man befinner sig för tillfället. EU jobbar dessutom för att de rättigheter som följer med en medborgare genom EU:s områden ska bli fler och mer betydelsefulla. En av de viktigare rättigheterna som man erhåller i och med sitt medborgarskap i EU är rätten till sjukvård. Så länge man innehar ett så kallat Europeiskt sjukförsäkringskort, eller EU-kort, och uppvisar det i samband med ett besök på ett sjukhus eller en klinik så har man rätt till sjukvård till samma pris som medborgarna i landet. Du kan man läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida. I enlighet med den fria anda som ska genomsyra hela det område som innefattas i EU har man även låtit uppföra ett system som gör att man som medborgare i EU kan ta del av sina sociala förmåner oavsett i vilket EU-land man än befinner sig i. Detta innebär att man kan hämta ut sina förmåner eller bidrag, så som studiebidrag, pension eller föräldrapenning oavsett i vilket EU-land man bor. En annan bra sakfråga som EU har genomdrivit är ett gemensamt ackrediteringssystem. Detta innebär att examen och kvalifikationer ska vara giltiga inom hela unionen. Rent konkret ska man tack vare detta kunna praktisera som läkare i Grekland om man har tagit sin läkarlicens i Sverige, och vice versa naturligtvis. En EU-medborgares skyldigheter Som EU-medborgare åtnjuter du en hel del förmåner och privilegier. Det finns däremot inte så många plikter som medföljer medborgarskapet. Men även om fördelarna egentligen bara medföljer ditt, och ditt lands, medlemskap i EU så innebär inte det att fördelarna är helt gratis. Som en medborgare i EU förväntas du även uppträda med den respekt och upplysning som unionen strävar efter. Det innebär helt enkelt att man skall uppföra sig så som man vill att andra skall uppföra sig mot en själv och att försöka sträva efter att främja unionens mål. Naturligtvis måste man också efterfölja de lagar och regler som råder både i hemlandet och i det landet man bor i för tillfället. Detta gäller bland annat skatteregler som man bör kontrollera innan man flyttar. Det gäller att veta hur och var man skall skatta när man bor utomlands. Sammanfattning Sammanfattningsvis finns det få nackdelar och väldigt många fördelar med att bo och leva inom den Europeiska unionen. Här kommer några av fördelarna i punktform:
  • EU arbetar för att underlätta mänskliga, ekonomiska och politiska samarbeten mellan medlemsländerna.
  • EU tillämpar fri rörlighet för sina medborgare, samt för kapital, varor och tjänster inom unionen.
  • Schengen-avtalet underlättar vid resor inom EU.
  • Din utbildning är giltig inom hela EU.
  • Familjen får alltid följa med vid en flytt inom EU.
 
Publiceringsdatum 02.06.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Cookies

Workwide använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Genom att fortsätt använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.