Medborgarskap

Vissa flyttar utomlands under en bestämd tidsperiod och återvänder till hemlandet inom något år, andra har inga planer alls på att återvända alls och bosätter sig permanent utomlands. För att kunna bosätta dig permanent i ett annat land behöver du ofta ett medborgarskap. Svenskt medborgarskap Som barn blir du automatiskt svensk medborgare genom födsel eller adoption. I det fall där endast en av dina föräldrar är svensk medborgare blir du det automatiskt om de är gifta när du föds. När det kommer till hur svenskt medborgarskap fås vid födseln finns några regler. Är mamman svensk blir barnet alltid svensk medborgare och är pappan svensk men mamman utländsk blir barnet svensk medborgare om det föds i Sverige. Är föräldrarna gifta spelar det dock ingen roll var barnet föds. Sedan april 2015 har dock nya bestämmelser tillkommit där det räcker att en förälder (oavsett kön) är svensk medborgare när barnet föds, oberoende av var i världen det sker. Detta gäller alla barn som föds efter den 1 april 2015. Dubbelt medborgarskap får det svenska barn vars ena förälder härstammar från ett annat land än Sverige, alternativt om barnet föds i ett land där alla barn automatiskt blir medborgare enligt lag. Det finns med andra ord olika sätt att få ett medborgarskap. Men hur går du tillväga om du vill ansöka om medborgarskap utanför Sverige? Ansöka om medborgarskap När du flyttat till ett nytt land inom Europa som du inte har automatiskt medborgarskap i har landet rätt att ställa vissa krav gällande din vistelse. Efter ett visst antal månader (exakt hur länge beror på vilket land men oftast ligger tidsperioden på tre månader) måste du kunna bevisa att du har registrerat dig hos ditt nya lands myndigheter. Vill du gå ett steg längre än så, alltså bosätta dig permanent i det nya landet, ska du ansöka om ett medborgarskap. När det inte handlar om ett automatiskt medborgarskap via födsel eller liknande, kallas det för ett förvärvat medborgarskap och går genom myndigheterna. För att få medborgarskapet ska du kunna uppfylla vissa specifika krav. Dessa kan vara:
  • Du har varit bosatt i landet i ett antal år (vanligtvis minst fem) och har bevis på detta.
  • Du ska ha permanent uppehållstillstånd i landet.
  • Du ska vara myndig, oftast gäller detta vid 18 års ålder.
  • Du ska kunna visa upp en ID-handling, exempelvis ett pass, från ditt ursprungsland.
  • Du kan behöva svara på ett antal frågor och bli ombedd att betala en viss avgift.
Uppfyller du inte dessa krav kan din ansökan om medborgarskap avslås. Att avsäga sig ett tidigare medborgarskap När du ansöker om ett medborgarskap utomlands kan det vara så att du måste säga upp ditt tidigare medborgarskap för att få det nya, om landet i fråga tillåter att ett dubbelt medborgarskap utfärdas. Att säga upp medborgarskap sker dock oftast om du redan har dubbelmedborgarskap, till exempel från Sverige och England beroende på dina föräldrars ursprung, och nu vill ha ytterligare ett. Om du funderar på att säga upp ditt svenska medborgarskap måste du räkna med att detta medför en del konsekvenser. När du inte längre är svensk medborgare kommer ditt svenska pass att spärras och du förlorar alla de rättigheter som tillhör ditt svenska medborgarskap, till exempel rösträtt i riksdagsval. Det går dock att återfå ditt medborgarskap om du skulle ångra dig. Det kostar 475 kr och du fyller i en blankett för länsstyrelsen, som också fattar det slutgiltiga beslutet om att återinföra ditt medborgarskap. Det finns något som heter multipelt medborgarskap och som syftar på att det går att ha upp till tre medborgarskap. Detta är dock inte accepterat i alla länder, men att ha svenskt, brittiskt och amerikanskt medborgarskap ska inte vara några problem. Medborgarskap via giftermål För de som flyttar utomlands och träffar kärleken i någon som är född i det nya landet och därmed har automatiskt medborgarskap, kan ett giftermål med denna ge även dig medborgarskap. Detta är givetvis enklare än att själv ansöka om medborgarskap, men att gifta sig endast för att få medborgarskap eller för att få stanna i landet (om du hotas av utvisning) är inget att ta med en klackspark. Då flera par väljer detta alternativ endast för att förhindra en utvisning måste du vara beredd på att ditt förhållande kan testas av myndigheterna för att bevisa att ni gifter er på grund av kärlek och inte för att en part ska få medborgarskap. Vilka rättigheter ger ett medborgarskap? Har du beviljats ett medborgarskap i ditt nya land kommer detta med både nya friheter och nya plikter. Du får nu ta del av samma rättigheter som lokalbefolkningen vilket bland annat innefattar rösträtt, yttrandefrihet, tryckfrihet och religionsfrihet. Men ett medborgarskap kommer också med skyldigheter, som att du nu är skyldig att betala skatt till ditt nya lands stat och de länder som har värnplikt kan numera kräva det av dig.  
Publiceringsdatum 05.10.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder