Hierarki på arbetsplatsen - skillnader mellan olika länder

Hur påtaglig hierarkin är och hur den ser ut i olika länder varierar och har även sett olika ut över tid. En person som är född och uppvuxen i ett annat land kan uppleva vår Svenska arbetsplatskultur som främmande, precis som vi kan uppleva hierarkin och andra delar av arbetsplatskulturen annorlunda när vi tar ett jobb utomlands. När vi byter land har vi ofta mycket att lära oss om både det nya landet och den nya arbetsplatsen om vi börjar på en ny tjänst. Det är inte ovanligt att vi har förutfattade meningar om saker och ting som kanske inte alls överensstämmer med verkligheten. Det kan även vara så att vi förväntar oss att det nya landet fungerar som vi är vana med i Sverige, trots att skillnaderna i själva verket är stora. Det allra viktigaste är vår vilja och förmåga att lära oss hur andra tänker kring exempelvis hierarkiska system och sociala koder, och att vi kan anpassa oss efter det land vi väljer att flytta till. Att våga fråga och även berätta hur det ser ut i Sverige ger en ökad förståelse från båda håll när det kan uppstå kulturkrockar. Delar av världen med hög maktdistans I vissa delar av världen är man van vid en högre maktdistans än vad vi är vana vid i Sverige och Norden. De hierarkiska systemen med stora skillnader i nivåerna kan man exempelvis se i vissa delar av Östeuropa, Sydostasien och arabländerna. Japan är ett typiskt exempel där man jobbar med ett tydligt ledarskapsklimat som präglas av vad som kan uppfattas som piska och morötter. Där är det tydliga hierarkier och chefen är i en stor maktposition i förhållande till sina anställda. Även Frankrike har en tydlig hierarkisk ordning i affärsvärlden. Det är viktigt att känna till den här typen av kulturella skillnader när man flyttar för att arbeta eller vara verksam på andra sätt i andra länder. Hur beter man sig i en hierarkisk kultur? När man kommer till en kultur som präglas av tydlig hierarki, oavsett om det är i affärssammanhang eller i samhället som stort så finns det några tips att ta till sig för att smälta in på ett naturligt sätt. Först och främst behöver man veta hur man ska presentera sig. Hierarkiska affärskulturer präglas ofta även av konservativa eller traditionalistiska sociala regler. Du bör därför ofta presentera dig med både förnamn och efternamn. Alla arbetsplatser är olika och har sina egna koder men vad gäller e-postmeddelanden så finns det några generella riktlinjer som redaktionen tagit med sig från sina år på internationella arbetsplatser utomlands. Ska man skicka till många så bör den högsta chefen stå först och sedan i nedstigande led. Om man är osäker på hierarkin kan man skriva alla i alfabetisk ordning istället. Korta, chattliknande e-postmeddelandes bör inte skickas i arbetssammanhang. När man ska hälsa på någon så bör man ta i hand och använda ni-form vid tilltal. Det är även viktigt att få med titlarna, i synnerhet på högre nivåer. Glöm inte heller att ålder eller antal år i bolaget ofta gör att man klättrar i hierarkin. Att göra affärer som säljare När du ska göra affärer med människor från andra nationaliteter, exempelvis när du har flyttat till ett annat land och ska genomföra affärsmässiga uppgörelser är det mycket viktigt att du förstår de seder som råder i den aktuella kulturen. Till viss del kan motparten förstå att du kommer från en annan kultur, men du kommer att möta en större respekt (och öka chanserna till en god affär) om du vet hur du ska föra dig i sammanhanget. Du har mycket att tjäna genom att läsa på och fråga runt. Var nyfiken och ha ett öppet sinne! Affärsmötet i den hierarkiska kulturen brukar inledas med att man presenterar sig och nämner sin position. Personliga relationer är såklart viktiga och kan göra att affärer lättare går i lås men i det hierarkiska mötet så är artighet, seder och kutym också viktigt. Med lokala avvikelser så är det inte ovanligt att diskussionerna blir heta och man i många länder är man inte (som i Sverige ibland) rädd för konflikter. Inom vissa kulturer är det vanligt att man avbryter den andra mitt i en mening, det tyder på intresse. Lär dig gärna några vanliga artighetsfraser i den kultur du ska till. Det är alltid uppskattat oavsett land, likaså att våga ge komplimanger. Global arbetsmarknad - ökad förståelse Trots att det finns stora kulturella skillnader så är arbetsmarknaden idag mer globaliserad än någonsin. Det innebär att det på en arbetsplats kan arbeta människor från många olika delar av världen, och det gäller att både arbetstagare, arbetsgivare och chefer samt andra inom ledande befattningar kan kompromissa, anpassa sig och framförallt ha en förståelse för eventuella kulturkrockar. Med en förståelse och respekt kan man trots olikheter i de erfarenheter man bär med sig få samarbetet att fungera alldeles utmärkt. Och det behöver inte nödvändigtvis innebära svårigheter. De olika erfarenheterna och tankesätten kan komplettera varandra och så länge alla är intresserade av att lära av varandra och lyssna så blir olikheterna en styrka för företaget. Andra skillnader Andra skillnader som indirekt kan ha en koppling till det hierarkiska i en verksamhet är faktorer som vilket förhållande vi har till exempelvis tid, rum, beslut och auktoriteter. Inom vissa kulturer är man inte lika strikt med att komma i tid som vi i Sverige är till exempel. I Sverige och Tyskland, för att nämna ett par länder, uppfattas det som respektlöst att strunta i tider, och kommer man för sent så ber man om ursäkt. Vi svenskar hyser en stor respekt för tiden. I andra kulturer så tar de inte alls lika allvarligt på det där med tid och har en mer flexibel syn. Dit kan nämnas Mellanöstern och Sydeuropa. Även länder i Afrika kan ha den synen på tid. Man kanske kan tänka att hierarkiska kulturer som präglas av en tydlig maktstruktur skulle vara strikta med exempelvis tider, men det har ingen direkt koppling. Frankrike är ett exempel, där man har en flexibel syn på tider och tidsuppfattningar, men där den hierarkiska modellen är tydligt förankrad i kulturen.  
Publiceringsdatum 17.11.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder