Bo utomlands utan att oroa dig för framtiden med en internationell livförsäkring

Att flytta och bo utomlands är både en livsomvälvande och fantastisk upplevelse, men som också innebär mycket som är osäkert och som alla behöver vara förberedda på. Du vill inte tänka på scenarier med värsta tänkbara utfall, såsom olyckor, allvarliga sjukdomar eller till och med döden. Du kanske tror att det aldrig kommer hända dig, att du är för ung för att behöva oroa dig över det och det är för tidigt att börja tänka på livförsäkringar. Men att teckna en internationell livförsäkring när du är under 30 år kan innebära att du sparar pengar i framtiden och skyddar dina nära och kära om någonting tragiskt skulle hända. Bara vetskapen om att din familj kan klara av de ekonomiska bördorna när du inte längre finns med dem kan ge sinnesro när du bor utomlands.  

Vad är en internationell livförsäkring och varför är det viktigt?

väg i naturenInternationella livförsäkringar garanterar att en engångssumma betalas till din familj eller dina vänner (dina förmånstagare) om något tragiskt skulle hända dig när du reser eller bor utomlands. Summan kan täcka dina obetalda utgifter som sjukhusräkningar, begravningskostnader, amorteringar eller allmänna levnadsomkostnader. Det kompenserar därmed förlusten av vad du ekonomiskt bidrar med. Det är upp till var och en att teckna en internationell livförsäkring men det är någonting alla utlandsboende bör överväga, speciellt om det finns ekonomiska faktorer att ta hänsyn till. För dig som till exempel har en familj att försörja eller tillgångar som behöver skyddas kan den här försäkringen vara viktigare än vad du kanske tror. Det finns två typer av livförsäkring:
 • Permanent livförsäkring: ger täckning under hela ditt liv så länge du betalar in din försäkringspremie.
 • Tidsbegränsad livförsäkring är den försäkring vi tar upp i den här artikeln De gäller under en fastställd period (känd som tidsperiod), och utbetalningen sker bara om du dör under den period som anges i försäkringsvillkoren. Ingen klumpsumma betalas ut när tidsperioden är slut, vilket innebär att om det inte händer något tragiskt under perioden kommer du behöva teckna en ny försäkring om du vill fortsätta ha en livförsäkring.
Du kan också hitta andra försäkringstyper exempelvis minskande livförsäkring (billigare att teckna men samtidigt minskar utbetalningen med åren i takt med att dina kostnader minskar) och ökande livförsäkring (dyrare med tiden, men summan som betalas ut ökar också).

Vad täcker en tidsbegränsad internationell livförsäkring?

Som vi nämnde gäller en internationell tidsbegränsad livförsäkringen under den period du väljer när du tecknar försäkringen (vanligtvis från 10 till 30 år). Den här typen av livförsäkring är ganska vanlig bland unga utlandsboende eftersom den är särskilt utformad för att skydda dina nära och kära vid händelse av för tidig död. Utbetalningen från en internationell tidsbegränsad livförsäkring kan hjälpa din familj eller dina vänner att kunna betala exempelvis dina amorteringar, andra hushållsräkningar, dagliga utgifter, utestående lån samt ge extra pengar som kan behövas när du inte längre finns med dem. De flesta försäkringsbolag erbjuder dig också möjligheten att skräddarsy din försäkring genom att inkludera tilläggsförsäkringar i din tidsbegränsade livförsäkring, exempelvis ersättning vid kritisk eller dödlig sjukdom och inkomstförmåner för familjer för att nämna ett fåtal.

Vilka är fördelarna?

Förutom att den är billigare än en permanent livförsäkring och har ett fast pris erbjuder tidsbegränsade livförsäkringar dig mer täckning vid yngre ålder när behovet och risken är som högst. Den passar med andra ord perfekt under den period i livet när du har särskilda behov eller utgifter som kommer försvinna med tiden, såsom amorteringar eller billån. Dessutom är utbetalningen densamma under hela tidsperioden så att dina förmånstagare alltid vet hur mycket de kommer att få. Det är bra att ha i åtanke att det ska inte behöva betalas inkomstskatt eller kapitalskatt på livförsäkring, men att utbetalningen kan bli föremål för arvsskatt beroende på vilket land dina nära och kära bor i.  

Hur du väljer rätt tidsbegränsad internationell livförsäkring

man sitter bredvid ett fönsterÄven om en tidsbegränsad livförsäkring finns till lägre pris och är lättare att förstå än andra livförsäkringar på marknaden finns det några faktorer att ta i beaktande när du som utlandsboende ska välja en:
 • Landet du ska flytta till: vissa försäkringsbolag kan vägra att försäkra dig om du flyttar eller reser till ett land som klassas som högriskland. De flesta länderna inom EU eller EES anses säkra, men om du flyttar till ett land utanför dessa områden bör du kontrollera om myndigheterna har utfärdat resevarningar och om du kan få utökat skydd i din försäkring. Tänk också på att kontrollera så att den internationella livförsäkringen inte är bunden till ett land om du överväger att flytta till ett annat land i framtiden.
 • Vad den ska täcka: det beror på dina omständigheter och det är ett mycket personligt val. Några faktorer att ta i beaktande är hur mycket du är skyldig, om du har barn, vilken livsstil du vill att din familj ska ha när du är borta och så vidare. Räkna ut den försäkringssumma som täcker dina behov.
 • Perioden den täcker: försäkringsperioden eller tidsperioden väljs utifrån dina kriterier. En person som bor utomlands kanske gynnas av en kortare period med mer flexibilitet eller kanske föredrar en tidsbegränsad livförsäkring som kan omvandlas till en permanent försäkring i framtiden när du slagit dig till ro.
 • Det finstilta: kontrollera alltid vilka undantag och begränsningar som finns i försäkringen innan du bestämmer dig, särskilt som utlandsboende. Vissa försäkringar betalar till exempel inte ut någonting om du dör för tidigt, eller så kanske begravningskostnaderna inte inkluderar transport av kroppen till ditt hemland (om så önskas).
 • Livförsäkring via din hemförsäkring: det kan vara så att du redan är försäkrad oavsett vart du flyttar eller bor, men dubbelkolla alltid undantagen och begränsningarna i din försäkringen för att se om den behöver ändras. De flesta livförsäkringarna gäller dessutom bara i hemlandet och täcker inte om du flyttar utomlands.
 • Egen eller gemensam livförsäkring: en gemensam livförsäkring med din partner kan vara ett billigare alternativ än att teckna varsin. Dock ska du komma ihåg att om en av er går bort kommer den andra få en utbetalning, men sedan inte vara försäkrad. Om ni båda skulle dö i till exempel en olycka får era förmånstagare dessutom bara en utbetalning.
Det rekommenderas att du regelbundet ser över din livförsäkring för att försäkra dig om att den fortfarande täcker alla dina behov, speciellt om din situation förändras. Det kan till exempel handla om att du köper ny egendom eller behöver ytterligare täckning om din familj utökas.

Ungefär hur mycket kostar den?

Beloppet eller premien du betalar för en internationell tidsbegränsad livförsäkring beror huvudsakligen på de faktorer vi nämnde tidigare (i allmänhet dina behov) och sannolikheten för att du dör inom den närmsta framtiden. Till exempel är det mindre sannolikt att du dör av en sjukdom ju yngre du är, därav blir troligtvis premien billigare. Dock tas även andra aspekter i beaktande när beloppet du ska betala räknas ut:
 • Civilstånd
 • Riskabla hobbies, som extremsporter
 • Om du är rökare eller nyligen slutat röka
 • Din nuvarande hälsa - patientjournal kan behövas
 • Ditt jobb - vissa jobb innebär högre risk för olyckor
Kom ihåg att både täckningen (försäkringssumman) och premien (kostnaden, beloppet du betalar) är fasta under hela tidsperioden, så priset du betalar ökar inte med inflationen men det gör inte heller utbetalningen.

Teckna internationell tidsbegränsad livförsäkring och Covid-19

kvinna tänker på hennes livförsäkringOm du nyligen brutit mot myndigheternas rekommendationer och för nöjes skull rest till en region med stor spridning av Covid-19, eller om du blivit sjuk, kan din ansökan om livförsäkring ta längre tid och bli dyrare för dig som ung vuxen. Försäkringsbolag begär i nuläget den här informationen så du måste berätta om du har rest, varit sjuk eller upplevt några symptom på Covid-19 tidigare. I allmänhet finns det inga undantag i de flesta internationella livförsäkringar för om dödsfallet är på grund av pandemi. Det innebär att din försäkring gäller även om du dör av Covid-19, oavsett om du tecknar en ny försäkring nu (håller dig frisk) eller redan har en. Du bör dock ha i åtanke att villkoren och avgifterna kan ändras med tiden eftersom många livförsäkringsbolag fortsätter anpassa sig till pandemisituationen.

Workwides urval - Internationell tidsbegränsad livförsäkring från Expatriate Group

En internationell tidsbegränsad livförsäkring kanske inte ligger högst upp på din att göra-lista när du ska flytta till ett nytt land, men det är smart att ta den här stunden till att överväga om du borde ansöka om en. Att skaffa en internationell tidsbegränsad livförsäkring är ett personligt beslut och ett som bör vara väl genomtänkt om du ska bo utomlands. Du kan på så sätt garantera att dina nära och kära är skyddade och kan ta hand om dina ekonomiska affärer oavsett var och när någonting händer dig. Den internationella tidsbegränsade livförsäkringen från Expatriate Group kan vara det rätta valet för dig som är utlandsboende och resenär. Den är utformad speciellt för personer som bor utomlands. Deras försäkringar täcker boende i över 170 länder världen över, samt att försäkringen kan gälla i upp till 30 år. När försäkringen har tecknats, och så länge du betalar premien, spelar det ingen roll om du byter bosättningsland, livsstil, arbetsplats eller måste resa. Premien och skyddet påverkas inte och kommer vara detsamma under hela försäkringsperioden. Det är perfekt för unga utlandsboenden som du och ett perfekt sätt att få en prisvärd, internationell och tidsbegränsad livförsäkring! Begär en offert för att lära dig mer.
Publiceringsdatum 15.06.2021
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Annons