Svenska skolor och förskolor utomlands

Flyttar du utomlands med barn gäller det att se till att även de yngsta kommer i ordning i det nya landet, det vill säga med skola och utbildning. Oavsett om du vill sätta dina barn i en svensk skola eller i en skola som tillhör det nya landet, finns det ofta en del olika alternativ att välja mellan. Svenska utlandsskolor har oftast berättigad utbildningsnivå från förskola till grundskola (årskurs ett till sex), och i vissa fall högstadiet (årskurs sju till nio) och gymnasiet. Detta beror dock på vilket land du flyttar till. Svenska skolor utomlands, som får statsbidrag, finns i bland annat Belgien, Spanien, Frankrike, England, Tyskland, Portugal, Österrike, Ryssland, Saudiarabien, Mocambique och Kenya. För att få en plats på en svenska utlandsskola måste en ansökan skickas in där barnets vårdnadshavare lämnar både intyg och uppgifter som styrker er vistelse utomlands. För att skolan ska kunna få statsbidrag för ditt barn ska en av barnets föräldrar vara svensk medborgare och orsaken till flytten utomlands ska vara för att minst en förälder till exempel tjänstgör vid en svensk eller internationell organisation eller studerar eller forskar i landet. För och nackdelar med att välja en svensk skola utomlands Alla familjers värderingar är annorlunda, och många flyttar utomlands för att just komma bort från den svenska kulturen och uppleva en ny. De föredrar då också att inte hamna i den svenska bubbla som lätt uppstår när man som svensk gärna umgås med andra svenskar utomlands. Därför väljer dessa föräldrar att skriva in sina barn i en skola som tillhör det nya landet. Det språk som talas i denna skola kommer då vara det nya landets språk, eller engelska om det är en internationell skola. Det är en fördel på det sättet att barnet snabbt integreras i det nya landets kultur, språk och traditioner, något som tyvärr går förlorat ifall barnet går i en svensk skola med utbildning på svenska. Detta är också bra om planen är att bosätta sig i landet för gott. Men sedan finns det de familjer som anser att barnet kan komma in i det nya landet även om de går på en svensk skola, då de ändå kommer vistas i en mångkulturell miljö. Det kan ligga en önskan att behålla en del av den svenska tryggheten som bakomliggande orsak. Om tanken dessutom är att så småningom flytta tillbaka till Sverige, är det bra om barnen fortsatt är en del av det svenska utbildningssystemet. I en svensk skola utomlands följs den svenska läroplanen vilket underlättar för de barn som inte spenderar mer än några år i det nya landet och därefter flyttar tillbaka till Sverige för att fortsätta sin skolgång. Det blir med andra ord en lättare övergång än för det barn som har gått på en inhemsk skola, följt det skolsystemet och inte lärt sig samma saker eller saker på samma nivå som svenska ungdomar i samma årskurs. Skillnader mellan svenska och utländska skolor Svenska utlandsskolor följer den svenska läroplanen, det språk som talas på lektionerna är svenska och då svenska utlandsskolor mottar statsbidrag har de rätt att sätta betyg på eleverna. Det är med andra ord så likt en svensk skola det kan bli. I en utländsk skola är undervisningen oftast på engelska eller på det nya landets språk, vilket betyder att ditt barn kommer lära sig flera språk och snabbare bli flytande i det språk som talas i det nya hemlandet – beroende på hur länge ni planerar att stanna. Många statliga skolor utomlands är gratis, även om det finns undantag. Dock innebär inte detta alltid att skolmat och skolmaterial också är gratis. Denna lyx som vi är vana vid i Sverige kan familjen själv behöva stå för. I många länder krävs också en skoluniform, vilket också är en kostnad som familjen får stå för. I en svensk skola utomlands tas en elevavgift ut, detta på grund av att skolan använder denna avgift, samt statsbidraget, för att finansiera kostnaderna för undervisningen. Det handlar då om bland annat terminsavgifter. För att ditt barn ska ingå i elevunderlaget för statsbidrag, måste det först godkännas av Skolverket. I slutänden finns det inget rätt eller fel svar på vad du ska göra gällande dina barns skolgång i ett nytt land. Det finns både för- och nackdelar med både svenska och utländska skolor och det är upp till dig att bestämma beroende på hur länge ni ska stanna i landet, om ni redan känner andra familjer på plats och om ditt barn är gammalt nog att fatta egna beslut. Diskutera alternativen tillsammans och låt barnet vara med och fatta beslutet.  
Publiceringsdatum 15.11.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Annons