Svensk A-Kassa utomlands

Om du blivit arbetslös och får svensk arbetslöshetsersättning kan du under en begränsad period söka arbete i ett annat EU/ESS-land och samtidigt behålla a-kassan. Många blir trötta på att gå arbetslösa i Sverige och ser de stora möjligheterna svenska jobb utomlands ger. De goda nyheterna för dig som är "mellan två jobb" är att du faktiskt har rätt till svensk arbetslöshetsersättning under en begränsad tid när du söker jobb i ett annat EU/ESS-land. För att beviljas arbetslöshetsersättning från Sverige samtidigt som du söker jobb utomlands behöver du dock ett U2-intyg. Det är IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) som beviljar detta intyg och du måste uppfylla följande krav:
  • Du tänker söka arbete i annat land i EU/EES eller i Schweiz.
  • Före din avresa ska du ha varit helt arbetslös, anmäld som arbetssökande och stått till Arbetsförmedlingens förfogande i Sverige under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös. IAF kan ge dispens från delar av denna period under vissa förutsättningar, till exempel om du följer med din make eller maka eller partner som ska arbeta i en annan medlemsstat. Uppgifterna ska styrkas med anställningskontrakt/anställningsbevis som skickas med ansökan om intyg U2. (Se även undantaget för helt arbetslösa gränsarbetande egenföretagare ovan).
  • Du har rätt till arbetslöshetsersättning. Har din arbetslöshetskassa inte beslutat om din rätt till arbetslöshetsersättning kan IAF inte handlägga din ansökan om intyg U2. Om du är avstängd från rätten till arbetslöshetsersättning vid din avresa kan du inte beviljas intyg U2.
  • Du har ansökt om intyg U2 innan du reser.
  • Om du tidigare har haft intyg U2 eller intyg E 303 ska du ha arbetat sedan dess och uppfylla villkoren på nytt för att kunna beviljas ett nytt intyg U2.
  • Du ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz, statslös enligt New Yorkkonventionen, flykting enligt Genèvekonventionen eller medborgare i ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz.
Du kan läsa mer om ämnet här och här.
Publiceringsdatum 18.02.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder