Så röstar du i riksdagsvalet från utlandet

Du kan antingen brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat som har röstmottagning. Tänk på att du aldrig kan rösta på själva valdagen i utlandet – du måste förtidsrösta, se valmyndighetens film som beskriver processen för dig:

Nyttiga länkar:

https://www.val.se/svenska-valsystemet/satt-att-rosta/rosta-fran-utlandet.html

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttautomlands/rostaisvenskaval...

http://www.sviv.se/sa-rostar-du-som-utlandssvensk/

Om du bor på Malta: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/malta/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/r%C3%B6sta-utomlands/

Om du bor i Portugal: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/portugal/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/r%C3%B6sta-utomlands/

Om du bor i Grekland: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/grekland/hj%C3%A4lp-till-svenskar-utomlands/r%C3%B6sta-i-grekland/