Så påverkas arvsrätten av att du bor utomlands

Den svenska arvsrätten har gällt för alla med svenskt medborgarskap sedan 1937, men sedan en tid tillbaka gäller den inte för vissa utlandssvenskar. Därför rekommenderar många jurister att du som svensk och bosatt i ulandet ser över ditt testamente. Det är en EU-lag som trädde i kraft förra året som gör att den svenska arvsrätten upphör och EU-lagen träder in i stället. Enligt den nya lagen är det arvsrätten i det land där en person bor som ska gälla. Hur reglerna ser ut skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. I till exempel Spanien, där drygt 90 000 svenskar bor, kan man med ett testamente påverka arvsrätten. – Den största skillnaden är att arvingarna kan bli skyldiga att betala den avlidnes skulder, säger juristen Charlotte Andersson. De två största fördelarna med de nya ändringarna i arvsrätten är att en arvsprocess bara kan komma upp i en domstol. Bor en person i Sverige kommer det upp i svensk domstol. Den andra fördelen är att man är överens om samma lag. Även om grundregeln är att arvslagen gäller i det land där man bor så kan man nu skriva i sitt testamente vilken arvslag som ska gälla. Antingen den i sitt hemland eller den i det land där man bor. Men det finns också andra konsekvenser. Kalla det fördel eller nackdel: Det går nämligen att göra barnen arvlösa genom att flytta till ett land som inte har laglott som i Sverige. Tidigare har svenska medborgare inte kunnat göra det, men nu går det alltså alldeles utmärkt. Det här bör du tänka på:
  • Skriv ett testamente som är giltigt i det land där du har egendomen.
  • Anlita hjälp om du inte är juridiskt kunnig. Det kan vara stora skillnader mellan svensk och utländsk arvslagstiftning. I flera länder måste ett testamente registreras.
  Här kan du läsa mer om arvsrätten i Europa.  
Publiceringsdatum 03.03.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder