Internationella skillnader i levnadskostnader

För svenskar som flyttar utomlands kan omställningen bli mycket stor eller inte särskilt dramatisk. Det beror givetvis på var man flyttar och hur mycket det nya landet liknar hemlandet. I vissa fall kanske man inte ens kan välja var man ska flytta utan prioriterar istället själva jobbet än landet. I andra fall är det bara miljöombytet som lockar, och då kan det vara väldigt spännande att läsa på om olika länder och städer för att få en uppfattning om var man skulle trivas bäst. Flytten utomlands är ofta spännande, intressant, stimulerande och utvecklande. En faktor som kan ha avgörande betydelse för vilket land man väljer att flytta till är levnadskostnader i det tilltänkta landet. Tillsammans med andra faktorer som bland annat klimat, kultur, möjligheter att hitta bostad och arbete och så vidare utgör de ofta en grund till beslutet om flytten.

Ekonomi och levnadskostnader

levnadskostnader utomlandsSåvida du inte har obegränsat med resurser och är ekonomiskt oberoende så spelar antagligen ekonomin en viss roll, och däri räknas förstås levnadskostnaderna i det nya landet. Har du en inkomst redan som du kan ta med i flytten? eller sparade pengar att leva på den första tiden? Har du tänkt att söka jobb i det nya landet, och vilken typ av arbeten har du möjlighet att få? Hur ser inkomstbilden ut i just ditt yrke? Hur ser din livsstil ut och hur mycket pengar vill du ha att röra dig med? Som du ser finns det många frågor att ta ställning till. Tillsammans med inkomsten måste landets levnadskostnader gå ihop i en rimlig balans för att du ska få en god livskvalitet och trygghet efter emigrationen.

Consumer Price Index – CPI

Consumer Price Index (CPI) är ett mått som används när man mäter och jämför levnadskostnaderna i olika länder. Inom detta ryms faktorer som mat, transportkostnader och boendekostnader. Man utgår från levnadskostnaderna för invånarna i New York och har satt detta till Index 100. Länder som ligger på ett högre indextal har alltså en högre genomsnittlig levnadskostnad, medan ett lägre tal tyder på att det är billigare att leva där. CPI är alltså ett bra mått för att få en bild av hur levnadskostnaderna ser ut i landet (eller regionen för den delen) som du överväger att flytta till. Man bör dock ta i beaktande att lönenivåer, skatter och så vidare ser olika ut i olika länder, vilket är viktigt att tänka på när man sätter samman den totala bilden. Om du behåller din svenska inkomst och flyttar till ett land med ett lågt CPI, kommer du förmodligen att uppleva att du har en hel del pengar över. Men om du flyttar dit och blir anställd med en genomsnittslön för just det landet, så är det inte säkert att läget är detsamma. CPI är endast uträknat på själva kostnaderna oberoende av invånarnas inkomster. Därför kan det ge en något skev bild av hur det är att leva i ett särskilt land, och man kan därför med fördel också använda sig av andra mått såsom bruttonationalprodukt (BNP), som förklaras längre ner. Som en jämförelse så kan det vara bra att veta att Sverige ligger på plats 15 av 123 länder med ett CPI på 77,63 (mitten av 2016). CPI är ett bra mått för att få en överblick när man börjar fundera på en flytt utomlands. Tillsammans med BNP samt efterforskningar om de arbeten man har möjlighet att få kan man sedan få en bra helhetsbild.

Dyrast och billigast i världen

Siffrorna som följer här är beräknade på 2016 års halvårsrapport. Högst CPI i världen har Bermuda med sina 140,31 tätt följt av Schweiz med 125,67. Indien har de allra lägsta levnadskostnaderna med 24,02. Men som sagt ser lönebilden helt annorlunda ut i Indien jämfört med Schweiz och andra länder i topp. Norge har som många känner till höga levnadskostnader, men lönebilden ser å andra sidan helt annorlunda ut. Man tjänar i regel ganska mycket mer än här hemma, men i slutändan har man kanske ungefär lika mycket kvar i plånboken då kostnaderna är högre.

Låga levnadskostnader i Östeuropa

I Östeuropa finns många länder som på senare år har moderniserats allt mer, men där levnadskostnaderna fortfarande är tämligen låga om man jämför med bland annat Sverige. Länder som Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Polen och Ryssland är relativt billiga länder att leva i. Många internationella bolag investerar och öppnar nya kontor och nya entreprenörer i Europa startar upp nya företag i de här länderna då arbetskraften är god och kostnaderna låga. Trots att levnadskostnaderna i östeuropeiska länder är lägre än i Sverige, är det värt att nämna att dessa länder också fått ett ökad CPI under de senaste åren, och många av dem har fått en god positiv ekonomisk utveckling. Detta betyder att det kan vara en god idé att investera i dessa länder, men också intressant att ta del av den utveckling som sker. Det finns många företag i Östeuropa som har ett kontinuerligt rekryteringsbehov av svensktalande medarbetare inom kundtjänst, försäljning, administration, ekonomi & finans m.m. Om du går till jobblistan här på Workwide.se bör du kunna hitta några sådana lediga jobb just nu!

Vill du till värmen?

Längtar du efter varmt klimat och exotiska kulturer? Då kan du blicka ännu längre österut mot länder som Kina, Thailand, Vietnam och Malaysia för att hitta länder med låga levnadskostnader. Sydkorea har något högre kostnader än många andra asiatiska länder men är fortfarande billigare än Sverige, och är du liksom många andra intresserad av Japan, så ligger de faktiskt högre i CPI än Sverige. Många länder i södra Europa, exempelvis Spanien och Portugal, har dock lägre levnadskostnader.

Länder som ligger nära Sverige i CPI

Det kan vara intressant att jämföra länder som ligger nära Sverige på listan. Länder som har en liknande CPI som Sverige är bland andra Australien, Irland och Hong Kong samt Frankrike och Belgien. Frankrike och Australien har dock en mycket högre bruttonationalprodukt (BNP) än Sverige medan Irland och Hong Kong har ungefär hälften av vad vi har. Belgiens BNP motsvarar Sveriges mer eller mindre. BNP är ett mått som visar ett lands totala ekonomiska aktivitet. Man räknar in konsumtion av varor och tjänster, export minus import samt bruttoinvesteringarna. Man brukar använda BNP per capita för att bilda en uppfattning om ett lands levnadsstandard och hälsobilden i landet.  

Publiceringsdatum 01.12.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Annons