En guide till multikulturella möten

När man bor och arbetar utomlands är det mycket man ska hålla reda på. Som svensk i utlandet bör man till exempel vara medveten om vår kultur skiljer sig markant från kulturen i många andra länder. För att passa in i sitt nya hemland är det därför viktigt anpassa sig efter lokala seder och traditioner, både i det sociala livet och på arbetsplatsen. Vikten av att förstå sin nya kultur För att bli framgångsrik i sitt nya land gäller det att sätta sig in i landets kultur. För att kunna röra sig naturligt både på jobbet och på fritiden så måste man anamma det lokala sättet. Det kan kännas konstigt och obekvämt till en början, men det är nödvändigt för att kunna interagera med landets befolkning och för att bli accepterad som en jämlike. Det kan därför vara bra att läsa på innan man resa till det nya landet så att man inte blir tagen på sängen av ovanliga traditioner eller sedvänjor. Det brukar inte heller ta allt för lång tid innan man har vant sig vid nymodigheterna och slutar lägga märke till dem. Olika kulturer – olika behov och förhållningssätt Olika kulturer innebär att personer som tillhör dessa kulturer har olika förhållningssätt till möten och olika metoder för hur dessa möten skall genomförs. Det kan röra sig om allt ifrån hur man hälsar på varandra, till vem som får tala när eller en så enkel sak som hur viktigt det är att passa tider. För oss svenskar är det till exempel en självklarhet att komma i tid till ett avtalat möte eller en social sammankomst. I många andra länder är det tvärtemot standard att komma en eller flera timmar efter den utsatta starttiden. Det kan till och med anses vara otroligt oartigt att faktiskt komma i tid. En annan sak som många svenskar kan uppleva som svårt eller knepigt i en annan kultur är det avstånd som man normalt håller till den person man talar med. Vi svenskar uppskattar det som så populärt kallas för vårt personliga utrymme. Vi vill gärna ha en viss distans till den som vi samtalar med, speciellt om det är en person som vi inte känner sedan tidigare. En sådan person bör hålla sig på minst en halvmeters avstånd för att vi ska känna oss bekväma. I många andra kulturer ser kutymen helt annorlunda ut och man har inga sådana begränsningar. Detta är något som kan kännas mycket obekvämt innan man har vant sig. En annan sak som kan skilja sig från land till land är hur man hälsar. I den här artikeln talar en erfaren diplomat om vikten av att hälsa på rätt sätt: http://www.svd.se/se-varandra-i-ogonen-viktigast-i-halsningen. Vilken kulturs förhållningssätt bör vara den dominerande? Visst skulle det vara praktiskt och underlätta för oss alla om man kunde utse en kultur vars seder skulle vara den som gäller vid möten av alla de slag. Tyvärr är dock verkligheten sådan att det knappast är realistiskt att genomdriva ett sådant beslut utan att trampa någon på tårna eller förolämpa ett helt land. Ska man vara helt ärligt skulle det dessutom bli lite tråkigt om vi alla var likadana och beteende oss på precis samma sätt. Ett förslag på tillvägagångssätt för alla enskilda situationer där mångkulturella möten äger rum skulle helt enkelt kunna vara att agera enligt det gamla välkända talesättet och ta seden dit man kommer. Risken för missförstånd och sårade känslor När det kommer till mångkulturella möten är det mycket viktigt att man verkligen är medveten om att det existerar skillnader. Om man har detta i åtanke så kommer man automatiskt att vara mer finkänslig och kanske tänka efter en extra gång när det gäller det egna beteendet. Struntar man däremot i skillnaderna är det mycket lätt hänt att det uppstår missförstånd. Missförstånd kan ofta leda till sårade känslor och att motparten efter mötet känner motvilja eller fientlighet mot en. Detta kan i sin tur leda till många missade möjligheter, både av potentiella samarbeten, affärsmöjligheter eller vänskaper. Känner man sig tveksam över hur man ska agera och vad som är acceptabelt eller inte för motparten så finns det faktiskt ett enkelt sätt att ta reda på detta. I vissa situationer kan det nämligen vara så att den bästa taktiken är att helt enkelt fråga. Att föregå problemet innan något missförstånd inträffar är enklare än att i efterhand försöka reda upp en situation som har gått fel. Kulturell medvetenhet på arbetsplatsen På en arbetsplats där de anställda kommer från många olika kulturella bakgrunder är det väldigt viktigt att alla är medvetna om detta och försöker att bete sig på ett respektfullt sätt. En bra strategi är också att ledningen utvecklar och etablerar ett eget arbetssätt, unikt för just denna arbetsplats, som ger de anställda riktlinjer att rätta sig efter i det dagliga samarbetet. Denna taktik resulterar ofta i ett effektivare arbete där man inte hela tiden behöver tänka på vad man gör eller säger för att undvika att förolämpa någon eller skapa missförstånd. Naturligtvis är detta tillvägagångssätt inte helt vattentätt och införandet av det innebär inte att man kan bete sig hur som helst. Som på alla arbetsplatser är det viktigt att man behandlar alla medarbetare med respekt och förståelse. Laganda – det gäller att jobba tillsammans Oavsett om det gäller affärsmöten eller mer vardagliga möten mellan privata personer som kommer från olika kulturella bakgrunder så gäller det att alla jobbar tillsammans. Alla deltagare måste bidra och göra sitt för att mötet ska gå så bra som möjligt och för att alla inblandade skall gå därifrån med en positiv känsla. I en ideal situation inser alla att de måste dra sitt strå till stacken och därmed skapas också de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt möte.  
Publiceringsdatum 26.05.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Cookies

Workwide använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Genom att fortsätt använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.