De bästa länderna för kvinnor att arbeta i

Det är ingen hemlighet att kvinnor har sämre villkor när det kommer till arbetsmarknaden, det gäller allt från lägre löner till osäkra arbetsförhållanden om de blir gravida. Tyvärr löper detta som en röd tråd genom de flesta yrken och världens länder. Men det finns dock länder som har jobbat hårt för att ge kvinnor förutsättningar att tjäna lika mycket pengar som män, samt samma möjligheter till en befordran som hjälper dem klättra i karriären. Enligt flera studier ligger de nordiska länderna väldigt högt upp på listan över länder som erbjuder bäst arbetsrelaterade villkor för kvinnor, och Sverige ligger ofta på en plats inom de topp tio mest jämlika länderna, vilket får oss att stolt sträcka på ryggen. När det kommer till de länder som ligger i topp i förhållande till att erbjuda kvinnor lika arbetsförhållanden som män, är det dessa länder du som kvinna ska arbeta i: Finland På listor över världens bästa länder för kvinnor att arbeta i, hamnar Finland ständigt på en plats bland topp tre. Jämlikhet mellan könen är ett mycket viktigt tema i Finland. I den finska välfärdsmodellen är målet att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. År 1987 trädde Lagen om Jämställdhet mellan Kvinnor och Män i kraft i Finland, och de tre huvudsakliga målen är följande:
  • Förebyggande av diskriminering på grund av kön
  • Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män
  • Förbättring av kvinnors ställning, särskilt i arbetslivet
År 1992 blev det dessutom förbjudet att diskriminera eller exkludera kvinnor från arbetslivet på grund av graviditet. I förbudet gällande diskriminering ingår även sexuella trakasserier, olika arbetsvillkor för män och kvinnor samt olika löner i arbetslivet. Sedan år 1995 ska det dessutom, med hjälp av ett kvotsystem, finnas en representation som inte får vara lägre än 40 %, av båda könen i officiella kommittéer och nämnder. Dagens Finland har en hög andel av högutbildade kvinnor och 83 % av Finlands kvinnliga befolkning arbetar på heltid – även mammor. Detta är något som tros bero på landets välutvecklade system för offentlig barnomsorg och gratis skolmat. Som gravid i Finland har du rätt att ta ut 105 dagars mammaledighet och som man får du ta ut 54 dagars pappaledighet. Norge Norge anses vara ett av världens bästa länder när det kommer till lika villkor på arbetsmarknaden för kvinnor och män. När det kommer till kvinnor i mäktiga positioner är nästan 40 % av ledamöterna i parlamentet kvinnor och 31 % av de ledande ämbetena tillhör kvinnor. Enligt norsk lag måste dessutom 40 % av samtliga aktieägare i bolag vara kvinnor. När det kommer till mammaledighet kan en arbetande kvinna ta ut hela 35 veckors mammaledighet med full lön, eller 45 veckor med 80 % av lönen. I fråga om just lönen kunde man enligt en undersökning som gjordes år 2016 se att lönegapet mellan heltidsanställda kvinnor och heltidsanställda män låg på 7 %, detta innebär alltså att kvinnor i snitt tjänar cirka 7 % mindre än män. Island Island är ett av de nordiska länderna som i flera år har toppat listorna över de mest jämställda länderna i världen. Redan år 1975 hade Islands kvinnor fått nog gällande orättvisorna i arbetslivet och 90 % av den kvinnliga befolkningen, vilket då var cirka 25 000 kvinnor, slog sig samman och gick ut på gatorna för att demonstrera. Redan fem år senare visade sig protesterna lyckade i form av att landets första kvinnliga president valdes – Vigdis Finnbogadottir. I dagens Island presenterade nyligen den isländska regeringen förslaget att jämställda löner ska lagstiftas, något som förväntas börja gälla redan år 2018. Det kommer innebära att Island återigen tar en världsledande plats när det kommer till jämställda villkor på arbetsmarknaden. Detta var ett förslag som länge legat och bubblat då Island har varit det nordiska land som har störst lönegap mellan kvinnor och män.  
Publiceringsdatum 30.11.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder