Bo och jobba i Östeuropa

Går man bakåt i tiden så kantades många av de Östeuropeiska länderna av problem av olika slag, bland annat ekonomiska och människorättsliga. Levnadsstandarden för många invånare var låg och skapade sämre förutsättningar än vad befolkningen i mer välställda länder hade. Historien är fylld av tragiska krigsår som har kostat länderna både resurser och personligt lidande. Under de här åren har det, förståeligt nog, inte varit populärt för västeuropéer att flytta till Östeuropa. Men för många av de östeuropeiska länderna är det där just det... Historia. Det har under många år genomgått kulturella, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga förändringar i en positiv riktning, men utan att ryktet riktigt har hunnit med. Trots att läget har blivit annorlunda och förbättrats, lever flera av fördomarna om länderna i öster kvar bland oss svenskar. Tack och lov börjar även dessa nu att ebba ut, och snart hoppas vi att fördomar och förutfattade meningar sällar sig till övrig historia. Det finns många företag och organisationer i östeuropa som rekryterar flerspråkig personal och det svenska språket är inget undantag. Många jobbsökare hör av sig till oss innan de söker dessa jobben då de har stor okunskap kring regionen. Därför har vi listat några fördomar och baskunskaper om länderna i öst som vi hoppas ska ge en mer balanserad och korrekt bild! Det senaste decenniets förändringar Under de senaste 5-10 åren har stora, positiva vindar dragit in över Östeuropa, och de länder som tidigare karakteriserades av bristande levnadsstandard har nu utvecklats på flera plan. Länderna har moderniserats och hänger med både i teknik och ekonomi. Samtidigt ligger den låga prisnivån fortfarande kvar på många håll i jämförelse med andra länder i Europa, vilket gör länderna till tacksamma resmål och platser att bosätta sig på. Länderna har rustats och många bostadsområden har både byggts ut och renoverats. Ekonomin i de flesta länderna har blivit starkare, även om sämre tider i dessa länder kändes av under den senaste finanskrisens år. Internationella samarbeten har ökat, vilket har lett till en mer naturlig inställning att flytta till länder i Östeuropa. Vilka länder tillhör Östeuropa och vilka går det bäst för? Vilka länder är det då som avses när man pratar om Östeuropa, och vilka ligger i framkant när det kommer till utveckling, modernisering m.m.? Först och främst behöver man känna till att de länder som räknas till Östeuropa kan variera något beroende på vem man frågar och i vilket sammanhang. Det Ryssland som tillhör Europa, Ukraina, Vitryssland och Moldavien räknas nästan alltid som Östeuropa, men det är även vanligt att man räknar in hela Ryssland, de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen samt vid vissa tillfällen även Bulgarien och Rumänien. Ibland även andra länder som Polen, Tjeckien och Slovakien. Geografiskt kan man säga att Östeuropa sträcker sig från Östersjön och ända ner till Svarta havet. Man kan även säga att de länder som gränsar till europeiska delen av Ryssland räknas som Östeuropa. Ryssland har genomfört stora förändringar de senaste åren och satsat på att tekniskt hänga med i utvecklingen. Även om samarbetet med länder i väst ibland kan uppfattas som något ansträngt så finns det en ekonomisk vilja att närma sig varandra. Baltländerna har gjort en stor resa utvecklingsmässigt, och ländernas ekonomi har stärkts. En bidragande orsak är att företagare i länder som exempelvis Sverige väljer att förlägga sin verksamhet där. Bra arbetskraft till lägre kostnader gör företagen lönsamma, och en god spiral bildas. Det är med andra ord en utmärkt plats att flytta till för dig som vill upptäcka Östeuropa och samtidigt arbeta med hjälp av det svenska språket. Fem fördomar om Östeuropa Slutligen vill vi presentera några av de fördomar som har funnits eller fortfarande finns. Här får du listan som ändrar fördomarna om Östeuropa en gång för alla!

1. Länderna i Östeuropa är isolerade från omvärlden

Det kunde inte vara ett mer felaktigt påstående. Idag är kommunikationen och handeln mellan länderna i Östeuropa och resten av världen större och mer framgångsrika än någonsin. Import och export ökar, liksom rörligheten mellan länderna. Ingenting tyder på att det kommer att minska, snarare tvärt om. En stor bidragande faktor är de företag som valt att flytta österut. Den internationella rörligheten inom handeln och industrin har börjat sin framgångsresa.

2. Länderna styrs av auktoritära ledare/diktatorer

Även om många länder historiskt sett har styrts av diktatorer så är läget idag annorlunda. Utvecklingstakten är förvisso ojämn om man jämför olika länder, men man jobbar hela tiden för en stärkt demokrati och en hållbar utveckling på många plan. Det märks även i det vardagliga livet. Många av nationerna jobbar aktivt med andra länder som förebilder, och demokratin hos vissa av länderna i Östeuropa är idag liknande vår. Man har upptäckt fördelarna med demokrati och vill gärna vara en del av det demokratiska Europa.

3. Man ser inget annat än fattigdom och elände

Visst lever många människor fortfarande med knappa resurser som är långt mindre än vad vi är vana vid i Sverige. Men villkoren blir hela tiden bättre och generellt sett så ser man en förstärkt ekonomi bland länderna i öster. Det märks i allt från byggnader till butiker och offentliga platser. På sina håll finns det fortfarande mycket att jobba på, men som inflyttad i något av dessa länder så kommer du snarare att märka av en positivitet och stolthet över den uppbyggnad av samhället som håller på att ske.

4. Jämställdhet och kvinnans rättigheter prioriteras inte

Med något enstaka undantag så går länderna framåt även på den här punkten, inte minst med förändrade lagstiftningar och en ökad medvetenhet. Fler står upp för kvinnliga rättigheter, barns rättigheter och att minoritetsgrupper inte ska diskrimineras. Även HBTQ-frågor är någonting som tas upp i allt fler länder, och där människorna börjar höja sina röster för en förbättrad jämställdhet. Svenska myndigheter och organisationer är till exempel med och bidrar på olika sätt till att lyfta viktiga frågor och stärka medvetenheten.

5. Kriminaliteten är bland den högsta i världen

Även det här är en obefogad fördom. Faktum är att man statistisk sett inte hittar en enda stad från Östeuropa på listan över de 10 mest brottsdrabbade städerna i världen (på listan är inte krigsdrabbade områden med, utan övriga länder). Det är bara ett av exemplen på att det definitivt inte är mer farligt än på många andra platser. Naturligtvis varierar kriminaliteten mellan olika platser, men du ska inte avböja en spännande flytt till ett land i Östeuropa för att du befarar att kriminaliteten är hög.  
Publiceringsdatum 19.04.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Annons