Bästa europeiska länderna att bo och leva i 2018

FN-organisationen SDSN (Sustainable Development Solutions Network) kommer varje år ut med en lista på länder i världen där invånarna anses vara lyckligast. Förra årets lista (World Happiness Report 2017) toppades av Norge, vilket bland annat ledde till att landets utrikesminister hoppade högt av glädje. Men när årets lista kom (2018) hade de blivit omkörda av grannlandet Finland. Med sina heta bastubad och söta Mumintroll är det kanske inte så konstigt. Totalt sett rankades 156 länder i år, och det mättes också hur väl respektive lands invandrare mår. Något som inte tidigare har innefattats i mätningarna. Bland topp tio fanns då alltså Finland följt av Norge, men också Danmark, Island, Schweiz, Nederländerna, Kanada, Nya Zeeland, Sverige och Australien. Som du ser ligger inte mindre än 8 av 10 av världens bästa länder i Europa. Låt oss ta en närmare titt på vad det är som gör dessa länder så attraktiva.

Island och Norge

Sedan listan först släpptes år 2012 har de nordiska länderna legat stadigt i topp 10. Vad är det då som gör dessa länder bra att bo och leva i? I exemplen Island och Norge finns det bland annat ett väl utbyggt socialnät. Invånarna lever förhållandevis hälsosamt och har frihet att uttrycka religiösa och politiska åsikter som rör samhället i stort. Länderna fick även höga poäng när det gäller inkomst och livslängd. Att bo på Island innebär att du bor på en ö med storslagen natur som det alltid är nära till. Cirka 20 % av marken används som betesmark och omkring 25 % är täckt av lava och glaciärer. Befolkningsmängden var i januari 2017 cirka 338 000. Att bo i Norge innebär att bo i ett land rikt på oljeresurser. Dessa genererar pengar till bland annat hälso- och sjukvård, fasta minimilöner och arbetstidsreglering. 2018 års invånarantal uppskattades till cirka 5,3 miljoner.

Nederländerna och Schweiz

Då Nederländerna är ett av medlemsländerna i EU är det lätt för andra EU-medborgare att flytta dit och det krävs inget arbets- eller uppehållstillstånd. Landet använder sig av ett system med minimilön, dock finns än så länge ingen fast minimilön. Alla som arbetar betalar skatt i relation till inkomstens storlek. Det finns dessutom många olika branscher som är i behov av anställda i Nederländerna, särskilt för akademiker ser framtiden ljus ut. Att bo och arbeta i Schweiz innebär social och ekonomisk trygghet för de allra flesta. Här finns en välfungerande offentlig sektor, och lönerna är bland de högsta som erbjuds i Europas länder. Förutom de förutsättningar som redan nämnts, finns det också goda möjligheter att göra karriär på något av alla de internationella företag som etablerat sig i landet. Däribland ett antal svenska. Allt detta plus storslagen natur ger många pluspoäng.

Danmark och Finland

Det bor cirka 5,7 miljoner människor i Danmark och tack vare landets ringa storlek är det nära till det mesta – också till Sverige om du får hemlängtan. För nordiska medborgare krävs inget arbetstillstånd vare sig för att arbeta eller bo i Danmark. Reglerna för sjuklön och arbetslöshetskassa är relativt lika dem i Sverige, med den skillnaden att det inte finns någon fast grundersättning i Danmark. Kulturen är i övrigt ganska lik den svenska, men danskar ses ofta som mer avslappnade. Trivs du i landet och vill stanna för gott är det för svenska medborgare dessutom möjligt att ha dubbelt medborgarskap. Finland har cirka 5,5 miljoner invånare och två officiella språk: finska och svenska. År 1995 gick landet med i EU och använder sedan år 2002 euro som valuta. Finländarna är naturmänniskor; landet har historiskt sett lutat sig mot skogsindustrin som huvudsaklig inkomstkälla. Numer är det elektronik och IT som exporteras mest, men sedan det stora telekombolaget Nokia såldes är landet mer sårbart för konjunktursvängningar. Finland har en bra sjukvård och skolor som räknas till världens bästa.

England

England är den mest befolkade riksdelen i Storbritannien. Till och från England finns dessutom goda kommunikationer, då huvudstaden London är en av världens största finansstäder. I skrivande stund (är framtiden något oviss när det gäller fri rörlighet för medborgare i EU, då den brittiska regeringen år 2017 begärde utträde ur EU. Det finns än så länge goda karriärmöjligheter och inom branscher som IT, service, bank, telekom och försäkring behövs det ofta arbetskraft.

Sammanfattning

I Europa finns många länder med hög levnadsstandard och goda arbetsvillkor. För oss svenskar är det dessutom relativt lätt att bo och arbeta i dem, då vi är fria att bosätta oss både i EU-länder och i nordiska länder. I de länder vi har skrivit om skiljer sig den sociala omsorgsbiten inte nämnvärt, och håller du dig i eller runt de större städerna finns det goda möjligheter att hitta både jobb och bostad.

Publiceringsdatum 25.10.2018
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Annons