Så länge stannar utlandssvensken utomlands

Vi som packat väskan och gett oss av för nya äventyr runt om i världen har ofta en föreställning om hur länge vi ska vara borta. Men det blir sällan som man tänkt sig, eller hur? Redaktionen har tagit del av en undersökning från SOM-institutet som visar hur länge utlandssvenskarna bor utomlands. ”Ett till två år”, det är en vanlig fras man säger till vänner och familj när man skrivit på anställningskontraktet och är på väg till flygplatsen. Och det stämmer faktiskt ganska väl överens med verkligen. Efter ungefär två år sjunker antalet utlandssvenskar drastiskt.  1,5 år utomlands är den näst vanligaste tiden som svenskarna som blivit tillfrågade vistats utomlands. De som trivs bra i utlandet efter två år stannar dock betydligt längre. De flesta personerna som blev tillfrågade i undersökningen har befunnit sig i utlandet i åtta år och snittet ligger på hela 16 år. Den största gruppen utlandssvenskar är dock relativt nyutflyttade, drygt 11 procent har bott utomlands under tre år eller kortare. Kvinnor stannar längre Ett slående resultat i undersökningen är att män i betydligt högre grad utvandrar för att arbeta medan kvinnor i högre grad har partner/släkt som bor i landet respektive är medföljande. Det kan vara en anledning till att kvinnor i genomsnitt har två års längre sammanlagd tid utomlands än män. De flesta stannar i ett och samma land I rapporten framgår att en majoritet av alla utlandssvenskar håller sig till ett och samma land. Det kan hänga ihop med att hela 43 procent angivit flyttorsak: ”Blev förtjust i landet” eller ”Anknytning till landet”. Nästan två tredjedelar av alla tillfrågade stannar i ett och samma land, ungefär var femte i två länder och nio procent har bott i tre länder. Majoriteten av utlandsarbetande svenskar har själva sökt jobb i landet Bland de som angivit att de flyttat på grund av arbete har en majoritet – 65 procent – själva sökt arbete i landet medan 20 procent anger att de är utsända av sin arbetsgivare och ytterligare sju procent är egenföretagare. Av de som angivit annat skäl till att de flyttade på grund av arbete är ett vanligt svar att man blivit erbjuden eller rekryterad till ett arbete utomlands. Här kan du läsa SOM-institutets undersökning om utlandssvenskar.  
Publiceringsdatum 25.02.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder