Utlandssvenskarna om Sverige: Vädret och skatterna bättre utomlands

Många som flyttar utomlands saknar naturen, maten och arbetsmoralen i Sverige, men å andra är många nöjda över att slippa de höga skatterna och det tråkiga vädret. Enligt en färsk undersökning från SOM-institutet som Workwide.se har tagit del av har utlandssvenskar i regel en positiv bild av Sverige. De utlandssvenskar som svarat i undersökningen har fått värdera tolv egenskaper hos Sverige på en skala från mycket positivt till mycket negativt – och resultaten är slående: utlandssvenskarnas har en mycket positiv bild av Sverige. För elva av de tolv egenskaperna är det en större andel som är positiva än negativa. "Det är bara i bedömningen av den svenska skattenivån som fler utlandssvenskar ställer sig negativa än positiva. Synen på exempelvis välfärdssystemet, medieklimatet och mentaliteten i Sverige är övervägande positiv", säger Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning. Spontant kan man tro att utlandssvenskarnas Sverigebild påverkas av deras politiska åsikter – men den bilden slår undersökningen hål på. De personer som politiskt placerar sig till höger är visserligen något mer negativa än personer som politiskt står till vänster, särskilt när det gäller arbetsmoralen, välfärdssystemet och skattenivån. Skillnaderna är dock små och även bland personer med högeråsikter är Sverigebilden i grunden positiv. Vistelsetiden i utlandet visar sig inte ha någon större betydelse för utlandssvenskarnas Sverigebild. Däremot finns det en effekt av var man bor. Den mest positiva bilden finns bland bosatta i övriga nordiska länder, där utlandssvenskar särskilt uppskattar matkulturen, prisnivåerna och den allmänna mentaliteten i Sverige. Den minst positiva Sverigebilden finner man bland boende i Nordamerika/Australien/Nya Zeeland och Asien. Här är man främst negativ till svensk arbetsmoral och skattenivå. En viktig förklaring till regionskillnaderna är vilka utlandssvenskar som bor i vilka områden och varför. I Norden är det framför allt yngre med nära kontakt till Sverige – i Nordamerika och Asien främst personer med koppling till näringslivet. Utlandssvenskarna har i undersökningen också fått ta ställning till samma tolv egenskaper för det land där de är bosatta. Den samlade bilden är att det nya landet genomgående slår Sverige när det kommer till vädret och skattesatsen.  
Publiceringsdatum 10.03.2016
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder

Cookies

Workwide använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Genom att fortsätt använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.