Gäller dina svenska försäkringar utomlands?

Börjar flytten närma sig? Om det är aktuellt med en flytt till ett annat land så är det viktigt att du har koll på praktiska saker som exempelvis försäkringar. I god tid innan flytten bör du kontakta Försäkringskassan för att meddela flytten och då får du bland annat besked om vilka blanketter och intyg du kan behöva ha med dig. Det är även viktigt att ta reda på vad och hur mycket de svenska försäkringarna täcker i det nya landet, och om du på din nya bostadsort behöver ha några lokala försäkringar. Vilka lagar och regler som gäller kring försäkringar varierar kraftigt mellan olika länder. Vissa försäkringar är starkt rekommenderade och andra kan det finnas krav på liksom vi har krav på exempelvis fordonsförsäkring om man har en bil. Gäller svenska försäkringar utomlands? Om du är försäkrad i Sverige och bor i ett land inom EU så kan du ha rätt till förmåner som sjuklön och sjukpenning, sjukvård och arbetsskadeersättning. Från och med samma dag som du börjar arbeta i ett annat land inom EU/EES och Schweiz så förlorar du din rätt till den vanliga sjuklönen och sjukpenningen. I stället får du tryggheten genom det land du arbetar i, men reglerna kan se lite olika ut från land till land. Om du däremot är utsänd, eller egenföretagare och blir utsänd ”av dig själv”, så gäller den svenska socialförsäkringen. Du måste dock ha fått ett intyg som Försäkringskassan utfärdat innan resan. Om du vistas i ett annat land för att söka jobb men fortfarande är arbetssökande så är det viktigt att du tar med det Europeiska sjukförsäkringskortet som du får från Försäkringskassan. Du som studerar inom EU/EES och Schweiz, och har försäkring i Sverige, har rätt till samma vård som invånarna i landet, men Sverige betalar för vården. Innan du flyttar bör du alltid kontakta dina försäkringsbolag för att ta reda på om försäkringarna du har gäller för resan och i det land du ska flytta till, och om någonting behöver kompletteras. Det är förmodligen en hel del detaljer som behöver justeras för att din försäkring ska vara skräddarsydd för dina behov. I samband med samtalet kan du ha i beredskap uppgifter som land, ort, hur länge du ska vara borta, vad du ska göra där och vad du önskar ska omfattas av försäkringen. De delar av försäkringen som inte gäller för boende utomlands kan du lika gärna ta bort och spara in några kronor. Det är bara onödigt att betala för något som du inte använder! Vilka lokala försäkringar måste jag ha? Vilka lokala försäkringar du behöver ha beror dels på vad de svenska försäkringarna täcker, dels på om det finns några särskilda krav på försäkringar i det land du väljer att bosätta dig. Det är alltid bra med en hemförsäkring som skyddar ditt hem oavsett var du bor, och då kan du kontakta de lokala försäkringsbolagen för att få en passande försäkring. Det kan vara så att om du hyr en fastighet så finns redan en försäkring genom fastigheten eller genom din hyresvärd. Är det en kommersiell fastighet som är registrerad som inkomstgivande för hyresvärden så är den troligtvis redan försäkrad eftersom hyresgästerna kan variera både vad gäller boendetid och antal. Om du införskaffar ett fordon så var noga med att kolla vad som gäller med försäkringar, vägskatter och dylikt. Precis som i Sverige kräver de flesta länder minst en trafikförsäkring. Vissa länder har väldigt hög kostnad för sjukvård, och om inte din svenska sjukvårdsförsäkring täcker för dig när du flyttat till det aktuella landet så är det viktigt att du snarast ser till att skaffa en ordentlig lokal försäkring i stället. När det gäller olycksfallsförsäkring så kan det vara lämpligt att ta reda på om det finns något som skyddar dig i det land du bor i. Om du har orsakat skada på någons egendom eller privata tillhörigheter kan det komma att kosta dig ganska mycket om det visar sig att du inte täcks av någon försäkring. Det är inte alla länder som har vår svenska ”drulle”-försäkring!
  • Kontrollera vilka försäkringar du måste ha i det nya landet och vilka som rekommenderas
  • Kontrollera om dina svenska försäkringar täcker dessa
  • Kontrollera om de svenska försäkringarna täcker de obligatoriska försäkringarna i nya landet
  • Ta bort onödiga försäkringar och teckna nödvändiga tilläggsförsäkringar
Är man försäkrad genom företaget där man arbetar? Om du är utsänd av ett svenskt företag för att arbeta i ett annat land så kan du nästan räkna med att du är försäkrad genom företaget. Men dubbelkolla alltid för säkerhets skull! Huruvida du är försäkrad eller inte om du flyttar till ett annat land och blir anställd där kan vara olika mellan olika länder och företag. Se till att du får villkoren noggrant förklarade i ett skriftligt dokument innan du skriver på anställningsavtalen, och se till att komplettera med lokala försäkringar om det behövs. Du som flyttar utomlands för att studera är bra försäkrad genom CSN om du har lån hos dem! Vad ska man tänka på när olyckan väl är framme? Förhoppningsvis behöver du aldrig vara med om någonting allvarligt, vare sig när det gäller sjukdom eller materiella skador. Men om något händer så är det skönt för dig om du vet precis vad som gäller och hur du ska göra. Hur du ska agera när väl olyckan är framme beror lite på hur din försäkring ser ut, men om du har flyttat till ett EU/EES-land eller Schweiz så bör du ha med ditt Europeiska sjukförsäkringskort. Kortet visar nämligen att du har rätt till samma vård som övriga invånare i landet. Vid första kontakt med vårdgivare bör du informera vem du är, visa din legitimation tillsammans med sjukförsäkringskortet och tala om att du omfattas av den europeiska sjukförsäkringen. Om du har tecknat en lokal försäkring så ta kontakt med det lokala försäkringsbolaget för att få besked om vilka intyg de kräver. Om du till exempel har varit med om en bilolycka, något har hänt med din bostad eller om du fått något stulet så är det första du bör göra att kontakta polisen. Se till att du har skriftligt på allt och får ta del av vad som rapporteras. Om det gäller dödsfall ska du kontakta svenska konsulatet eller ambassaden i landet. Sammanfattning Om du flyttar till ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till samma vård vid sjukdom och olycka som övriga invånare i landet. Var bara noggrann att innan flytten kontakta Försäkringsbolaget för att informera om flytten samt få det Europeiska sjukförsäkringskortet som intygar din rätt till vård. Detta kort får du hemskickat till dig innan avresa. Även i länder utanför EU/EES kan du ha rätt till vård som betalas av Sverige, men du behöver alltid ta reda på exakt vad som gäller i det land som du ska bosätta dig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag för att veta precis vad dina svenska försäkringar täcker in vid utlandsflytten och vad du eventuellt behöver ta bort/lägga till. Väl på plats så ta reda på vilka lokala försäkringar du behöver ha för att täcka hem, eventuell bil, om du orsakar skador på annans egendom etcetera. Ta även reda på förfarandet om det skulle hända en olycka, vare sig det gäller svensk försäkring eller landets lokala försäkringar.  
Publiceringsdatum 23.02.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder