Fortbildning utomlands - ett steg i karriären

Man kan alltid utbilda sig vidare, och en fortbildning är sällan bortslösad. Det blir en chans att ta ett avbrott från jobbet för att komma tillbaka med nya kompetenser och goda erfarenheter. På samma sätt som studenter tar ett år som utbytesstudent så kan en fortbildning utomlands öppna dörrar och hjälpa dig komma till insikt om vad du vill rikta in din karriär på. Det är en fin merit att ha på ett CV, och något som kan göra dig unik på arbetsmarknaden. Intern fortbildning inom företaget som du kan ha nytta av Ett första steg mot att komma utomlands och fortbilda sig går ofta genom företaget där du arbetar. Om du har tur finns det redan grenar inom företaget som sträcker sig utomlands, och att anmäla dig till och genomföra interna fortbildningar kan hjälpa dig på flera sätt, inte minst genom att du visar högre instanser att det finns intresse för fortbildning. Om du går interna fortbildningar har du även en viss trygghet i att företaget har koll på vilka regler som gäller och kan erbjuda dig goda skyddsnät. Det finns gott om möjligheter att komma utomlands även om ditt företag inte arbetar internationellt. Interna fortbildningar kan hjälpa även då; om du går kurser och utbildningar inom flera olika områden kommer du ha lättare att välja en fortbildning utomlands, när du väljer att söka dig bortom Sveriges gränser. En fortbildning ska utveckla den kompetens du redan besitter, och självklart intressera dig. Genom att söka fortbildningar inom flera olika områden är det lättare att hitta något som passar, och lättare att sålla i urvalet när du ska specialisera dig vidare utomlands. Att söka en intern fortbildning kan vara det första steget mot att fortbilda sig utomlands. Den kan behandla personalhantering, ledarskap, pedagogik eller något annat område som är relevant för dig, och erbjuds av många företag till sina anställda som ett sätt att skaffa spetsutbildad personal. Lokala utbildningar som kan främja karriären När du söker efter fortbildningar utomlands som inte är kopplade till ditt företag, kommer de att ges av lokala universitet, företag eller organisationer. Att gå en av dessa lokala utbildningar utomlands kan vara ett stort uppsving för din karriär; du skapar genast kontakter inom det aktuella företaget eller organisationen, vilket kan vara till stor nytta när du i framtiden arbetar med ämnet du fortbildat dig i. På de flesta platser dit en fortbildning tar dig kommer du garanterat att hitta möjligheter till extra utbildningar. Det kan vara för nöjes skull, för att utnyttja ledig tid, eller för att lära dig något som kan vara till gagn för antingen fortbildningen eller det jobb du planerar att återvända till. Talar alla kurskompisar ett annat språk? En nybörjarkurs i det lokala språket kan göra utbildningen bekvämare, och utökade språkkunskaper är alltid roliga att besitta och ytterligare en merit på ditt CV. En lokal utbildning utöver fortbildningen kan även vara ett utmärkt tillfälle att skaffa sociala nätverk på en främmande plats. Om du reser själv och planerar att vara borta länge, varför inte gå en kvällskurs i något du gärna skulle lära dig mer om och lära känna personer med gemensamma intressen? Kostnader för fortbildning utomlands – måste du själv betala, eller kan du få det genom företaget? Även om anställda som vill fortbilda sig är eftertraktade av företagen är det inte säkert att de kommer att bekosta fortbildningen. Interna fortbildningar utomlands är ofta till stor del betalda av företagen, även om vissa arbetsplatser låter sina anställda betala delar av kostnaderna, eller stå för resa och boende själva. Om du söker en lokal fortbildning och avser att ta tjänstledigt är det inte säkert att företaget vill betala för det. Det beror självklart till stor del på var du jobbar och vad du ska utbilda dig inom, men det finns stora fördelar för företaget när de väljer att utbilda sina anställda – för att hålla sig i framkant på sitt område kan fortbildningar vara rent av nödvändiga, och det är inte säkert att de aktuella utbildningarna finns att tillgå varken inom företaget eller inom landet. Om den fortbildning du söker är nödvändig för företagets utveckling eller dina arbetsuppgifter har Skatteverket bestämt att företaget inte behöver betala någon skatt på kursavgifter eller litteratur. Det gäller även om du har eget företag, och utbildar dig inom något som krävs för att du ska kunna utföra och utveckla din verksamhet. Kan du få tjänstledigt för fortbildning? Att fortbilda sig utomlands innebär, uppenbarligen, att man inte kan vara på jobbet och utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Om fortbildningen sköts internt är det upp till arbetsgivaren att lösa det, men om du tänker gå en lokal fortbildning utomlands på eget bevåg måste du söka tjänstledigt. Du har rätt till tjänstledighet för studier enligt studieledighetslagen, men det kräver att du uppfyller den så kallade kvalificeringstiden. Om du har jobbat åt samma arbetsgivare i minst sex månader i sträck, eller minst tolv månader under två år, då kan du söka ledighet för studier. Dock har arbetsgivaren rätt att skjuta på ledigheten i sex månader, så att söka i god tid rekommenderas. Studierna som faller inom studieledighetslagen måste vara organiserade studier, och ledigheten täcker hela studieperioden. Under en tjänstledighet får du normalt sett ingen lön, men det är upp till arbetsgivaren. Du är fortfarande anställd, och arbetsgivaren har ingen rätt att säga upp dig, men du har inte heller någon rätt att ta andra arbeten under tiden. När fortbildningstiden är över har du rätt att återgå till det arbete du hade tidigare. Hur en tjänstledighet ser ut och vilka villkor som gäller beror dock till stor del på arbetsgivaren och företagets villkor. Sammanfattning Fortbildning gör dig mer attraktiv på en arbetsplats, oavsett om du avser att behålla det jobb du redan har eller söka dig vidare. Att vara utbildad inom ett specifikt område gör dig mer unik och eftertraktad hos arbetsgivare, och visar dessutom prov på nyfikenhet, bildningsförmåga och intresse för att avancera. Du har, under vissa förutsättningar, rätt till tjänstledighet under fortbildningstiden, och dina arbetsgivare har rätt att göra skatteavdrag om de bekostar utbildningen. Att söka en fortbildning utomlands ger dig möjligheter att skapa nya kontakter, vidga dina ambitioner och samla ökade kunskaper inom ett specifikt område.  
Publiceringsdatum 30.03.2017
Dela på:
Hitta jobb snabbt!
Personlig rådgivning
Välkända arbetsgivare

Relaterade artiklar

Rekommenderade jobb

Upptäck dessa länder